Video om svære anbringelsessager

Senest opdateret 02-12-2020

Hvad kendetegner udfordringerne i de mest komplekse anbringelsessager? Og hvad skal man være opmærksom på for at undgå sammenbrud og støtte børnene, de unge og deres netværk? Hør VIVE-forsker fortælle om ny rapport, de har udgivet for VISO.

Kommunerne henvender sig til VISO (den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation), når anbringelsessager er blevet så komplicerede og udfordrende, at sagsbehandlerne ikke ved, hvad de skal stille op for at støtte barnet bedst muligt. Udfordringerne kan handle om, at anbringelsen er ved at bryde sammen, at barnet eller den unge er i svær mistrivsel, udviser skolevægring eller udviser risikoadfærd, som er svær at håndtere for anbringelsesstedet eller skolen.

Hvad kan vi lære af de mest komplicerede anbringelsessager?

I videoen fortæller VIVE-forsker Anne Dorte Hestbæk om vigtige opmærksomhedspunkter i arbejdet med svære anbringelsessager. Disse opmærksomhedspunkter er resultatet af en undersøgelse, der baserer sig på erfaringerne fra 22 udvalgte VISO-forløb og en række interviews med VISO-specialister på området.