Undervisningsmoduler for VISO-specialister

Senest opdateret 10-05-2022

VISO tilbyder undervisningsmoduler for nye og erfarne VISO-specialister og administrativt personale. Det er obligatorisk for VISOs specialister at deltage i undervisningsmodulerne.

VISO tilbyder undervisnings- og erfaringsudvekslingsforløb i 3 moduler for at sikre, at nye såvel som erfarne VISO-specialister har et opdateret kendskab til og forståelse for VISOs virke; herunder specialistrollen, forløbsprocessen, administrative procedurer og håndteringen af VIAS (VISOs Administrative System).

Hvert af de 3 moduler afvikles på én dag i tidsrummet 9.30 til 15, det ene modul dog i tidsrummet 9.30 til 15.30.

VISO tilbyder desuden et opstartsmodul for nye VISO-leverandører, som ikke har haft en kontrakt med VISO før. 

Læs mere om tilmelding og datoer for modulerne

Læs mere om indholdet på modulerne i nedenstående. 

Indholdet tager udgangspunkt i emner fra VISO-håndbogen. Det forudsættes at deltagerne har læst håndbogen før kurset. Deltagerne får indgående viden om VISOs forløbsproces, og får lejlighed til at arbejde med emner omkring forløbsprocessen og rollen som specialist.

Målgruppen er nyere VISO-specialister med erfaring fra 1-2 gennemførte VISO-forløb.

Målet er, at deltagerne efter endt kursus har opnået indgående viden om forløbsprocessen og specialistrollen, så der arbejdes sikkert i rollen og med overblik over forløbsprocessen.

Læs mere om datoer og tilmelding

VIAS-modulet gennemgås på korte videosekvenser, hvor hver sekvens består af et tema, som relaterer til sagsprocessen.

Sekvenserne kan ses enkeltvis – efter den enkelte specialists behov.

Modulet skal tilgås online via VIAS-forsiden.

Målet er, at deltagerne opnår indgående viden om VIAS, således at de sikkert kan betjene funktionerne heri.

Målgruppen er nyere VISO-specialister og VISO-relevant administrativt personale med faglig og/eller administrativ erfaring fra 1-2 gennemførte VISO-forløb.

Indhold: Deltagerne får et brush-up på forløbsprocessen beskrevet i VISO-håndbogen og mulighed for sammen med specialistkolleger og fagkonsulenter at drøfte specialistrollen, forløbsprocessen samt dilemmaer og udfordringer og oplevelser fra VISO-forløbene.

Målgruppen er erfarne VISO-specialister.

Deltagelse anbefales fortløbende med 2-3 års mellemrum eller ved væsentlige ændringer i VISO-håndbogen.

Målet er, at deltagerne efter kurset med fornyet sikkerhed kan forvalte rollen som VISO-specialist, samt håndtere alle elementer i forløbsprocessen med afsæt i nyeste version af VISO-håndbogen.

Læs mere om datoer og tilmelding

Modulet er reserveret til helt nye VISO leverandører og deres specialister. 

Indhold:
Deltagerne får grundlæggende viden om VISOs forløbsproces og får mulighed for at drøfte emner med VISOs konsulenter vedr. forløbsprocessen og rollen som specialist.

Målgruppen er specialister fra nye leverandører, som for første gang skal påbegynde deres arbejde med VISO-forløb. Det er altså leverandører, der ikke har haft en kontrakt med VISO tidligere. 

Det er et krav, at du inden kursus start har læst: ”Sådan arbejder VISO – håndbog for specialister og fagkonsulenter.”.

Læs mere om datoer og tilmelding

Kontakt

Mette Baunsgaard
Konsulent

Kontorassistent

Hervør Heinesen