Undervisningsmoduler for VISO-specialister

VISO tilbyder undervisningsmoduler for nye og erfarne VISO-specialister og administrativt personale. Det er obligatorisk for VISOs specialister at deltage i undervisningsmodulerne.

VISO tilbyder undervisnings- og erfaringsudvekslingsforløb i 3 moduler for at sikre, at ny såvel som erfarne VISO-specialister har et opdateret kendskab til og forståelse for VISOs virke; herunder specialistrollen, forløbsprocessen, administrative procedurer og håndtering af VIAS (VISOs Administrative System).

Modulerne, som foregår ved fysisk fremmøde afvikles på én dag i tidsrummet fra 09:00 til 15.00.

VISO tilbyder desuden et opstartsmodul for nye VISO-leverandører, som ikke har haft kontakt med VISO før.

Læs mere om tilmelding og datoer for modulerne

Læs mere om indholdet på modulerne i nedenstående.

Indholdet tager udgangspunkt i emner fra VISO-håndbogen. Det forudsættes at deltagerne har læst håndbogen før kurset. Deltagerne får indgående viden om VISOs forløbsproces, og får lejlighed til at arbejde med emner omkring forløbsprocessen og rollen som specialist.
 
Målgruppen er nyere VISO-specialister med erfaring fra 1-2 gennemførte VISO-forløb.
 
Målet er, at deltagerne efter endt kursus har opnået indgående viden om forløbsprocessen og specialistrollen, så der arbejdes sikkert i rollen og med overblik over forløbsprocessen.

VIAS-modulet foregår ikke ved fysisk fremmøde, men består af en række korte videosekvenser, hvor hver sekvens består af et tema, som relaterer sig til sagsprocessen.

Modulet skal tilgås online via VIAS-forsiden.

Sekvenserne kan ses enkeltvis – efter den enkelte specialists behov.

Målgruppen er nyere VISO-specialister og VISO-relevant administrativt personale med faglig og/eller administrativ erfaring fra 1-2 gennemførte VISO-forløb.

Målet er, at deltagerne opnår indgående viden om VIAS, således at de sikkert kan betjene funktionerne heri.

Deltagerne får et brush-up på forløbsprocessen beskrevet i VISO-håndbogen og mulighed for sammen med specialistkolleger og fagkonsulenter at drøfte specialistrollen, forløbsprocessen samt dilemmaer, udfordringer og oplevelser fra VISO-forløbene.

Målgruppen er erfarne VISO-specialister.

Deltagelse anbefales fortløbende med 2-3 års mellemrum eller ved væsentlige ændringer i VISO-håndbogen. VISO vil informere ved større ændringer i håndbogen.

Målet er, at deltagerne efter kurset med fornyet sikkerhed kan forvalte rollen som VISO-specialist, samt håndtere alle elementer i forløbsprocessen med afsæt i nyeste version af VISO-håndbogen.

Modulet er reserveret til helt nye VISO-leverandører og deres specialister.

Deltagerne får grundlæggende viden om VISOs forløbsproces og får mulighed for at drøfte emner med VISOs konsulenter vedr. forløbsprocessen og rollen som specialist.

Målgruppen er specialister fra nye leverandører, som for første gang skal påbegynde deres arbejde med VISO-forløb. Det er altså leverandører, der ikke har haft kontrakt med VISO tidligere. 

Det er et krav, at du inden kursusstart har læst: ”Sådan arbejder VISO – håndbog for specialister og fagkonsulenter”.

Målet er, at nye specialister bliver klædt godt på til at komme i gang med at arbejde som VISO specialister.

Kontakt

Else Starbæk Olsen
Konsulent

Kontorassistent

Hervør Heinesen