Kontaktpersonordning for leverandører

Senest opdateret 28-06-2022

Alle leverandører har en kontaktperson i VISO.

Det betyder, at I som VISO-leverandører ved spørgsmål af mere generel karakter skal kontakte jeres pågældende kontaktperson i VISO pr. mail, som fremgår af nedenstående oversigt. Alternativt kan I kontakte VISOs leverandørteam på leverandorteamviso@socialstyrelsen.dk.

I skal fortsat bruge VISO-konsulenten i de enkelte rådgivningsforløb.

Oversigt over kontaktpersoner

Kontakt

Gitte Weitling
Specialkonsulent