Kontaktpersonordning for leverandører

Alle VISO-leverandører har en kontaktperson i VISOs centrale enhed.

Det betyder, at I som leverandører ved spørgsmål af mere generel karakter skal kontakte jeres pågældende kontaktperson i VISO pr. mail, som fremgår af nedenstående oversigt. Alternativt kan I kontakte VISOs leverandørteam på leverandorteamviso@sbst.dk.

I skal fortsat bruge VISO-konsulenten i de enkelte rådgivningsforløb.

Oversigt over kontaktpersoner

Kontakt

Gitte Weitling
Specialkonsulent