Temadag om autisme og belastningsreaktioner

Senest opdateret 29-11-2022

Personer med autisme kan have et meget svingende funktions- og trivselsniveau. Det stiller høje krav til fleksibiliteten i indsatsen. Deltag i VISOs temadage i januar og februar 2023 og få viden og redskaber til både samarbejdet med målgruppen og sagsbehandlingen.

Kommunerne oplever i disse år en stigning i antallet af borgere med autisme, og det kan sommetider være svært at finde frem til holdbare indsatser, der er meningsfulde for borgerne, og som kan sikre trivsel og udvikling. Her er det afgørende, at borgerinddragelsen matcher borgerens forudsætninger, hvilket bl.a. betyder tilpasning af kommunikation, mødeafholdelse og samarbejdsformer.

En del borgere med autisme besidder store ressourcer, men kan samtidig have behov for konkret støtte i hverdagen og en specialiseret indsats. De kan derfor have en såkaldt ”skæv profil”, hvilket betyder, at der kan forekomme store forskelle i deres muligheder for at anvende deres kompetencer. Sårbarheden overfor belastninger kan være udtalt, og borgere med autisme kan derfor have et meget svingende trivsels- og funktionsniveau og kan kæmpe med social isolation og manglende adgang til fællesskaber, fordi deres handlingskompetence ikke matcher deres kognitive evner.

Oplæg fra VISO-specialister

Er I i jeres kommune interesseret i viden og redskaber til både sagsbehandlingen og samarbejdet med borgerne i målgruppen, så vær med, når Socialstyrelsen tilbyder en temadag tre forskellige steder i landet, om voksne med autisme og belastningsreaktioner.

Deltagerne vil bl.a. kunne høre oplæg fra Autismecenter Nord-Bo, Sopra Konsulenterne og Kursuscenter Sputnik.

Temadagen byder på praksisnær viden om målgruppen samt konkrete redskaber til at finde frem til bæredygtige socialfaglige indsatser.

Der vil være specifikt fokus på den kommunale kontekst.

På dagen vil VISO specialisterne blandt andet komme ind på:

  • AutismeProfilen og hvordan de forskellige områder påvirker den enkelte borger
  • Den såkaldt “skæve profil” - når kompetencer og udfordringer ikke er stabile
  • Sammenhæng mellem autisme, stress og belastningssårbarhed
  • Borgerinddragelse af personer med autisme - hvad kan hæmme den, og hvad kan understøtte den?
  • Kommunikationens udfordringer, hvad kan gå galt i kommunikationen, gode råd til kommunikationen og ”det gode møde med borgere med autisme”
  • Vigtigheden af mening og motivation.
  • Trivsel som hovedfokus i de socialfaglige indsatser til mennesker med autisme
  • Viden omkring sociale relationer og ensomheds- og isolationsproblematikker

Praktiske oplysninger

Der afholdes to temadage, begge i tidsrummet 9.00-15.00. Programmet er ens de to dage, så man kan deltage der, hvor det passer bedst ind i kalender og geografi.

Socialstyrelsen afholdte tilsvarende temadage i efteråret, hvor interessen var stor. Socialstyrelsen tilbyder derfor af afholde temadagene igen for at imødekomme den store interesse. 

Temadagene afholdes:

  • Aarhus 23. januar 2023 (tilmeldingsfrist 16. januar kl. 12)
  • København 3. februar 2023 (tilmeldingsfrist 27. januar kl. 12)

Det vil være gratis at deltage.

Temadagen henvender sig til ledere og sagsbehandlere i kommunernes myndighedsafdelinger samt til medarbejdere i kommunernes aktivitets- og botilbud, bostøtter m.v.

Tilmeld dig temadagen i Aarhus 23. januar 2023

Tilmeld dig temadagen i København 3. februar 2023

 Obs Temadagene er fuldt booket. Det vil være muligt at tilmelde dig venteliste.

Kontakt

Gitte Weitling
Specialkonsulent