VISOs centrale enhed

Senest opdateret 13-01-2021

VISOs centrale enhed består af socialfaglige konsulenter samt administrativt og akademisk personale.

Socialfaglige konsulenter

VISOs socialfaglige konsulenter er delt op to faglige teams:

  • Team Børn/Unge & Specialundervisning
  • Team Voksne

Konsulenterne yder dagligt telefonisk rådgivning og vejledning til borgere, fagfolk og sagsbehandlere.

Konsulenterne foretager den indledende visitation i forhold til henvendelser, som kan føre til et rådgivningsforløb med en specialist fra leverandørnetværket.

I den forbindelse skal de bl.a. vælge leverandør, deltage i rådgivningsmøder og følge op på og endeligt afslutte forløbene.

Administrativt og akademisk personale

Udover de socialfaglige konsulenter udgøres VISOs centrale enhed også af administrative og akademiske medarbejdere.

VISOs support

Team Supports kontorassistenter udgør VISOs administrative funktion. De tager imod henvendelser pr. telefon, fysisk post og mail, registrerer og fordeler henvendelser til de faglige teams, sender kvitteringsbreve ud samt varetager projektsekretæropgaver i forbindelse med videns- og udviklingsopgaverne, herunder udbuddene af rådgivningsydelser. 

Team Viden og Udvikling

Team Viden og Udvikling består af akademiske medarbejdere, som  varetager det strategiske planlægningsarbejde og styrkelse af VISOs vidensfunktion, ledelses-, bestyrelses- og departementsbetjening, kommunikationsopgaver, håndtering af aktindsigt, forberedelse af VISOs årlige konference samt bistår resten af styrelsen med fx centrale udmeldinger og forløbsbeskrivelser. 

Leverandørteam

Leverandørteamet har fokus på at styrke kvaliteten og optimere ressourceudnyttelsen i samarbejdet med VISOs leverandører. Teamet skal blandt andet styrke samarbejdet omkring løsning af de konkrete rådgivningsopgaver, indgå og følge op på kontrakter, gennemføre udbud og koordinere og samle op i forhold til kontaktpersonordningen mv.

 

Kontakt VISO

Tlf.: 72 42 40 00 

Åbningstider:

Mandag - fredag: Kl. 9 - 11.30