Grund- og tilvalgsmoduler

SSP-uddannelsen består af et grundmodul og en række, der giver bred opkvalificering til dig, der arbejder med kriminalitetsforebyggelse i SSP-samarbejdet.

Uddannelsen har til formål at opkvalificere SSP-konsulenterne og give dem og de lokale SSP-medarbejdere bedre redskaber til at opfange tendenser og signaler i forhold til børn og unge i lokalområdet, som kræver handling. Uddannelsen vil endvidere danne grundlag for, at SSP-konsulenterne mødes og etablerer netværk på tværs af kommunegrænser, så den konkrete viden og indsats i én kommune kan tænkes sammen med andre kommuners erfaringer om, hvordan det kriminalitetsforebyggende arbejde får størst effekt.

Grundmodulet giver en grundlæggende viden og forståelse for det kriminalitetsforebyggende arbejde, herunder indføring i det systematiske, helhedsorienterede og vidensbaserede SSP-samarbejde

Tilvalgsmodulerne har et mere dybdegående fokus, som kan anvendes i nye sammenhænge gennem selvstændig vurdering og perspektivering.

Tilvalgsmodul 2 klargør, hvad der (ikke) virker i forebyggelsen af ungdomskriminalitet

Tilvalgsmodul 3 beskæftiger sig med udviklingen af sociale interventioner