Redskaber til systematisk kortlægning af børn og unge i risiko

Her findes tre hæfter, som alle indeholder redskaber, der kan anvendes til systematisk kortlægning af kriminalitetstruede børn og unge. Redskaberne er målrettet arbejdet med forebyggelse og tidlig indsats for børn og unge blandt eksempelvis SSP, lærere, boligsocialmedarbejdere og socialrådgivere.

Formålet med de tre hæfter, som præsenteres er at give inspiration til, hvordan kommunen eller konkrete medarbejdergrupper systematisk og helhedsorienteret kan arbejde med, at kortlægge børn og unge i risiko for at blive tiltrukket af kriminalitet og/eller af problemskabende ungegrupperinger.

Hæfterne tilbyder i alt seks redskaber, der kan anvendes i den tidligere forebyggelsesindsats. Hæfterne, og redskaberne som præsenteres i dem, er målrettet hver deres særlige område.

  • SSP-samarbejdet
  • Boligsocialt arbejde
  • Skoleområdet

Redskaberne kan både understøtte en første problemidentifikation i et geografisk område i kommunen eller med et barn eller en ung. De kan også understøtte det tværfaglige arbejde med at kortlægge problemstillingen og analysere behovet for indsatser ud fra viden fra kortlægningen.

De seks redskaber, der præsenteres i hæfterne, bygger alle på viden om risikofaktorer samt redskaber og erfaringer fra medarbejdere i kommuner, som arbejder med tidlig opsporing af børn og unge i risiko.

Fælles for redskaberne er, at de udelukkende fokuserer på kortlægning og ikke på de indsatser, der efterfølgende skal til for at forebygge eller håndtere ungdomskriminalitet eller problemskabende ungegrupperinger.

Redskaber målrettet SSP-samarbejdet

Hæftet indeholder redskaber, som kan anvendes af SSP-samarbejdet, til at styrke en systematisk kortlægning af kriminalitetstruede børn og unge.

Hent hæftet med redskaber målrettet SSP-samarbejdet her eller hent dem separat herunder.

Risikoprofil – Risikoskala til SSP (pdf).

Relationsprofil – enkel version  (wordskabelon).

Relationsprofil - enkel version (pdf).

Relationsprofil - avanceret version (wordskabelon).

Relationsprofil - avanceret version (pdf). 

Tjekliste til implementering i SSP-samarbejdet (wordskabelon)

Redskaber målrettet boligsocialt arbejde

Hæftet indeholder redskaber, som kan anvendes i det boligsociale arbejde, til at styrke en systematisk kortlægning af kriminalitetstruede børn og unge.

Hent hæftet med redskaber målrettet det boligsociale arbejde her eller hent dem separat herunder.

Bekymringsstatus – Refleksionsskabelon til boligsocialmedarbejdere  (wordskabelon).

Bekymringshenvendelse – Kort til ikke-fagprofessionelle  (wordskabelon).

Tjekliste til implementering i det boligsociale arbejde (wordskabelon)

Redskaber målrettet skoleområdet

Hæftet indeholder redskaber, som kan styrke en systematisk kortlægning af kriminalitetstruede børn og unge i regi af skolen.   

Hent hæftet med redskaber målrettet skoleområdet 

Bekymringsprofil – Klassescreening til lærere og socialrådgivere (wordskabelon). 

Bekymringsprofil – Klassescreening til lærere og socialrådgivere (pdf).

Skolefraværsprofil – Fraværsskala til skolen (wordskabelon).

Tjekliste til implementering på skoleområdet (wordskabelon)

Senest opdateret 08-04-2021

Kontakt

Signe Mia Rath Hansen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her