Vejledning til ledelsestilsyn

Socialstyrelsen2015

Vejledningen er en del af Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring. Anvend vejledningen i kommunens arbejde med opfølgning og ledelsestilsyn.

Ledelsestilsynet er et væsentligt element i den lokale opfølgning og kan, hvis det tilret-telægges med fokus derpå, være et redskab til at sikre og udvikle kvaliteten i sagsbe-handlingen. Ledelsestilsynet kan fx understøtte ledelsens arbejde med implementering eller forankring ved at følge op på anvendelsen af ny viden og arbejdet hen imod de politiske målsætninger. Herved kan ledelsestilsynet bidrage til den løbende læring og udvikling.

Find alle de temaer og redskaber, der er relevante for dig, i Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring på området for udsatte børn og unge.


 
Hent publikationen