Få rådgivning om efterværn

Senest opdateret 10-08-2022

Social- og Boligstyrelsen tilbyder løbende gratis rådgivningsforløb til kommuner, som ønsker at sætte fokus på faglig og strategisk ledelse af efterværnsområdet. Find ansøgningsskema og -vejledning her.

Social- og Boligstyrelsen tilbyder som en del af Udviklings- og Investeringsprogrammet løbende strategisk rådgivning på forskellige temaer. I efteråret fortsætter tema om faglig og strategisk ledelse af jeres efterværnsindsats. Der lægges særlig vægt på at understøtte en efterværnspraksis, der hviler på et tværgående samarbejde, og hvor de unge støttes i overgangen til et selvstændigt voksenliv.

Sådan foregår et rådgivningsforløb

Et rådgivningsforløb vil typisk bestå af:

  • Et indledende møde med gensidig forventningsafstemning (evt. flere)
  • En minianalyse af kommunens arbejde med efterværnsområdet
  • 2-3 rådgivningsdage
  • Et afsluttende opsamlingsmøde

Forløbene er centreret om den faglige og strategiske ledelse af området, og som kommune skal man derfor være interesseret i at arbejde med dette perspektiv. Social- og Boligstyrelsen understøtter kommunens arbejde med at udvikle faglige, organisatoriske, datamæssige og ledelsesmæssige praksisser.  Det anbefales at samarbejdet om efterværn og unges overgange forankres på tværgående ledelsesniveau og ledelse og evt. nøglemedarbejdere skal selv være aktivt deltagende.

Rådgivningen baserer sig på aktuelt bedste viden og tager afsæt i de positive erfaringer fra projektet ”Investering i efterværn" (2017-20):

Læs mere om efterværnsprojektet 

Praktiske oplysninger

For at komme i betragtning til et rådgivningsforløb skal kommunen indsende en ansøgning. Ansøgningsfristen er den 9. september kl. 12.00. 

Hent ansøgningsvejledningen (pdf)

Hent ansøgningsskemaet (Word)

Kontakt

Irene Ildvedsen
Socialfaglig konsulent
Børn, Unge og Familier

Vidensportalen

Læs mere om de dokumenterede metoder på Socialstyrelsens vidensportal om udsatte børn og unge.