Barnets Reform

Tidlig indsats, kontinuitet i anbringelsen og barnets rettigheder. Det er nogle af fokuspunkterne i Barnets Reform.

Barnets Reform sikrer, at udsatte børn og unge får de bedste muligheder for at trives og udvikle deres personlige og faglige kompetencer. Samtidig er der fokus på at styrke samarbejdet omkring barnet på alle niveauer.

Lovændringerne trådte i kraft pr. 1. januar 2011.

De overordnede formål med Barnets Reform er:

  • At sikre kontinuitet i anbringelsen
  • At sikre stabil og nær voksenkontakt for udsatte børn
  • At styrke hensynet til barnets tarv frem for hensynet til forældrene
  • At sikre udsatte børns rettigheder
  • At sikre en tidligere indsats
  • At sikre mere kvalitet både i sagsbehandlingen og i indsatsen
  • At sikre bedre rammer for kommunernes indsats – herunder afbureaukratisering.

Håndbog om Barnets Reform

Der er udarbejdet en håndbog om Barnets Reform. Håndbogen er opdelt i 2 dele:

  1. En opslagsdel, der udfolder centrale emner inden for de fire overordnede temaer i Barnets Reform, og som informerer generelt om lovgivningen vedrørende udsatte børn og unge. Der er fokus på lovændringerne i forbindelse med Barnets Reform og på lovændringernes betydning for beslutninger og handlemuligheder inden for de forskellige emner.
  2. En refleksionsdel målrettet undervisningsbrug. Indholdet i håndbogen understøttes af en række cases, som omhandler eksempler fra udvalgte kommuner, og faktabokse med den konkrete lovgivning.

Håndbog om Barnets Reform

OBS!

Du skal være opmærksom på, at der kan være sket væsentlige lovændringer siden Barnets Reform. Dele af lovgivningen i håndbogen kan derfor være forældet.

Senest opdateret 08-09-2017

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her