Den Socialøkonomiske Investeringsmodel

Socialstyrelsen har udviklet Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM. Modellen er særligt målrettet kommunerne, men kan bruges af alle, der ønsker mere viden om, hvordan en social indsats påvirker den offentlige økonomi over tid.

SØM erfaringsdatabase

Socialstyrelsen har lavet en erfaringsdatabase til brugere af SØM.

SØM vidensdatabase

Læs mere om vidensdatabasen i SØM, der indeholder viden og estimater vedrørende en lang række målgrupper og indsatser på socialområdet.

Hent SØM

Du kan altid hente den nyeste version af SØM her.

Hjælp og support til SØM

Du kan henvende dig til Socialstyrelsen, hvis du har spørgsmål til brugen af SØM.