SØM og analyser

Socialstyrelsen udvikler løbende ny viden om økonomi på det sociale område. Både om omkostninger ved sociale indsatser, og de budgetøkonomiske konsekvenser for samfundet på længere sigt. Vi udvikler også løbende analyser om aktuelle problemstillinger på området. Derudover har Socialstyrelsen udarbejdet retningslinjer for, hvordan man bør lave analyser på det sociale område.

SØM

Socialstyrelsen har udviklet en model, der kan bruges til at vurdere de økonomiske konsekvenser af sociale indsatser. Modellen hedder Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM). Du kan læse meget mere om SØM her.

Omkostningsmodel

Socialstyrelsens omkostningsmodel er et redskab, der kan hjælpe dig til at lave en omkostningsvurdering. En omkostningsvurdering beskriver, hvad det koster at starte og drifte en social indsats. Du kan læse mere her.

Retningslinjer for økonomiske analyser

Socialstyrelsen har udviklet en række retningslinjer for at lave økonomiske analyser på socialområdet. Du kan finde retningslinjerne her.

Effektanalyser og økonomiske analyser

Socialstyrelsens effektanalyser og økonomiske analyser belyser vigtige og aktuelle problemstillinger på socialområdet og følger op på sociale indatser effekt på borgere på kort og langt sigt.