Om Socialstyrelsens viden

Socialstyrelsen har en række redskaber, der på forskellig vis understøtter arbejdet med at udvikle og anvende evidens i den sociale indsats. Her kan du finde redskaberne og læse nærmere om hvert enkelt.

SØM og analyser

Socialstyrelsen udvikler løbende ny databaseret viden på det sociale område. Du kan læse meget mere om arbejdet med både Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) og andre analyser her.

Udvikling af sociale indsatser

Socialstyrelsen arbejder med at udvikle og udbrede sociale indsatser. Det finder sted både gennem systematisk udviklingsarbejde, implementeringguides og gennem Udviklings- og investeringsprogrammet (UIP). 

Redskaber til styring og udvikling

Socialstyrelsen udvikler og vedligeholder en række redskaber til styring og udvikling af indsatsen på socialområdet. 

Vidensportalen

Vidensportalen samler viden på det sociale område. Her kan du finde aktuel viden om udsatte børn og unge, udsatte voksne og mennesker med handicap.