Vidensdeklaration af sociale indsatser og metoder

Senest opdateret 10-12-2020

Med vidensdeklarationen kan aktører på det sociale område – særligt kommunerne – danne sig overblik over vidensgrundlaget bag en konkret social indsats eller metode.

Det kræver et stærkt vidensgrundlag at kunne yde den rette indsats eller metode i forhold til en bestemt målgruppe eller social problemstilling.

Vidensdeklarationen er et værktøj, som har til formål at vejlede aktører på socialområdet om vidensgrundlaget for indsatser og metoder på det sociale område.

Vidensdeklarationen giver et overblik, der skal gøre det lettere at træffe beslutning om, hvorvidt en social indsats eller metode skal anvendes og implementeres.

Vidensdeklarationens fem dimensioner

Vidensdeklarationen anvendes til at deklarere eller vurdere viden på fem dimensioner:

  • viden om målgruppen
  • viden om metode
  • viden om implementering
  • viden om effekt
  • viden om økonomi.

Inden for hver af de fem dimensioner vurderes en given metode eller indsats på en skala fra A til D, hvor A er det mest velbeskrevne niveau. Vurderingen af vidensgrundlaget er en samlet fagligt begrundet vurdering, der udarbejdes på baggrund af skriftligt materiale om metoden eller indsatsen.

Der er i 2017 gennemført en faglig opdatering af Vidensdeklarationen. De væsentligste ændringer fremgår af bilag 1 i Vidensdeklarationen.

Se Socialstyrelsens Vidensdeklaration her