Strategi for udvikling af sociale indsatser

Socialstyrelsen arbejder i forlængelse af Social- og Ældreministeriets Strategi for udvikling af sociale indsatser målrettet med at udvikle, afprøve og implementere sociale indsatser og metoder.

Formålet med strategien er at sikre et målrettet og systematisk udviklingsarbejde på det sociale område, hvor de afsatte ressourcer anvendes effektivt og hensigtsmæssigt til gavn for de socialt udsatte borgere og for samfundet.

Omdrejningspunktet i strategien er en fasemodel, der beskriver, hvordan vi ønsker at udvikle og udbrede effektive sociale indsatser og metoder. Det skal ske gennem et systematisk udviklingsarbejde i fire faser:

  • Screeningsfasen
  • Modningsfasen
  • Afprøvningsfasen
  • Udbredelsesfasen

Udviklingsarbejdet med en konkret metode kan kun fortsætte til en ny fase, når kriterierne for en succesfuld gennemførsel af den forudgående fase er opfyldt.

Læs Strategi for udvikling af sociale indsatser (eksternt link)

Senest opdateret 02-06-2022

Kontakt

Aske Scott Graulund
Leder af Evaluering og Metode