Social- og Boligstyrelsens omkostningsmodel

Senest opdateret 16-05-2022

Omkostningsmodellen kan bruges til at lave omkostningsvurderinger af konkrete sociale indsatser. Omkostningsvurderingerne viser, hvad det koster at opstarte og drifte sociale indsatser. Resultatet kan bruges som input til en SØM-beregning.

Social- og Boligstyrelsens omkostningsmodel kan hjælpe dig til at lave omkostningsvurderinger af sociale indsatser. En omkostningsvurdering beskriver, hvad det koster at opstarte og drifte en given social indsats. Når du laver en omkostningsvurdring af en social indsats skal du følge Social- og Boligstyrelsens principper herfor. Omkostningsmodellen er bygget op omkring netop disse principper.

Omkostningsmodellens resultat kan bruges som input i en SØM-beregning.

Vejledning til omkostningsvurderinger og brug af omkostningsmodellen

Den daværende Socialstyrelse har udarbejdet en vejledning, der beskriver, hvilke principper, der ligger til grund for vurderinger af metoder og indsatsers omkostninger, og hvordan du anvender modellen. Du kan hente vejledningen ved at benytte linket nedenfor:

Hent Omkostningsvurdering af sociale indsatser 

Hent omkostningsmodellen

Når du henter omkostningsmodellen her, får du altid den senest opdaterede version.

Hent Social- og Boligstyrelsens Omkostningsmodel

Tekniske betingelser for brug af modellen

Omkostningsmodellen er opbygget i Excel 2016 og er desuden testet i Excel 2013 og Excel 2010. Modellen virker i alle tre udgaver af Excel, men der kan være enkelte af de grafiske elementer, der fremstår anderledes i Excel 2010. Modellen virker kun i Excel til Windows.

Modellen benytter makroer, men er ikke testet i andre formater end ”.xlsb”. For at anvende modellen må din computers sikkerhedsindstillinger ikke blokere makroer.

Eksempler på en omkostningsvurderinger

Social - og Bolig styrelsen har udarbejdet flere omkostningsvurderinger med udgangspunkt i faktiske konkrete sociale indsatser. Nedenfor kan du tilgå dem. Rapporterne viser, hvordan man kan anvende omkostningsmodellen i praksis. Ønsker du at se beregningerne bag rapporterne, fremgår de af omkostningsmodellen, som du kan downloade via linket ovenfor.

Kontakt

Kathrine Ebbe Tertz
Specialkonsulent