Validerede måleinstrumenter til evalueringer på det sociale område

Senest opdateret 17-04-2020

Socialstyrelsen har godkendt seks standardiserede instrumenter, der skal bruges af evaluatorer ved større evalueringer af sociale indsatser. Der er også udpeget 18 instrumenter til en bruttoliste af supplerende instrumenter.

Validerede instrumenter er standardiserede værktøjer eller målemetoder til dataindsamling. Dataindsamlingen kan fx foregå via spørgeskemaer, interview, fysiske tests eller observation.

Hvornår skal de bruges?

Instrumenterne skal normalt bruges ved alle større evalueringer af resultater og effekter af sociale indsatser.

Formålet med de validerede instrumenter

De udvalgte instrumenter skal sikre, at der bruges velegnede metoder til vurderinger af resultater og effekter for den enkelte borger. Hensigten er dels at sikre datakvaliteten, så man måler det, man ønsker at måle, dels at gøre det lettere at sammenligne resultater på tværs af evalueringer om de samme problemstillinger.

Sammenlignelighed af resultaterne – og muligheden for at foretage økonomiske evalueringer – forbedres, hvis der i højere grad anvendes samme validerede instrument på tværs af evalueringer for samme overordnede målgruppe og outcomes. Der er derfor udpeget en netto- og en bruttoliste med instrumenter, der er velegnede til dette formål.

Revidering af listen

Listerne er resultatet af en revision af den liste, som Socialstyrelsen udarbejdede i 2013 samt en række opfølgningsprojekter iværksat af Socialstyrelsen. Revisionen er sket i forbindelse med udarbejdelsen af ”Strategi for udvikling af sociale indsatser” med tilhørende drejebog, som Social- og Indenrigsministeriet offentliggjorde i januar 2017. KORA og SFI har bidraget fagligt til revisionen af listerne.

Læs mere om Strategien for udvikling af sociale indsatser (internt link)

Læs mere om Drejebogen for national udvikling af sociale indsatser (internt link)

Kontakt

Aske Scott Graulund
Chefkonsulent