Materialeoversigt: Brug af magt - regler i praksis

Her finder du en oversigt over de materialer og kilder, der er anvendt i undervisningsmaterialet "Brug af magt – regler i praksis".

Find links til materialer og kilder, der indgår i undervisningsmaterialet.

Film

Centrale principper i magtanvendelsesreglerne og forebyggende praksis:

Magtanvendelsesreglernes formål, målgruppe og indhold:

Dilemmafilm: Kampen om fjernsynet:

Dilemmafilm: Aftentur i trafikken:

Film om magtanvendelsesreglerne – til borgere:

Håndbøger 

Til fagpersoner: Regler om brug af magt over for voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne

Til borgere og pårørende. Regler om brug af magt over for voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne

Til myndighedspersoner: Regler om brug af magt over for voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne

Kort fortalt

Til fagpersoner: Regler for brug af magt – kort fortalt

Til fagpersoner: Regler for brug af magt – kort fortalt

Quizzer

Quiz til modul 1: 
Centrale principper i magtanvendelsesreglerne og forebyggende praksis

Quiz til modul 2:
Magtanvendelsesreglernes formål, målgruppe og indhold

Quizzer til modul 3: Cases

Kampen om fjernsynet

Aftentur i trafikken

Dilemmakort (udarbejdet af SUS)

Indberetningsskemaer

Indberetningsskemaer til magtanvendelse

Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse

Fuldtekst: Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse

Kort og klart: Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse

Undervisningsmateriale til forebyggelse af voldsomme episoder

Dilemmakort over konfliktfyldte situationer

Lovgivning

Lov om social service på retsinformation.dk

Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven på retsinformation.dk

Vejledning til lov om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne på retsinformation.dk

Øvrig lovgivning

Lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. på retsinformation.dk

Sundhedsloven på retsinformation.dk

Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile på retsinformation.dk

Lov om arbejdsmiljø på retsinformation.dk

Kontakt

Team magtanvendelse