Online-netværk

Social- og Boligstyrelsen faciliterer fire online-netværk på hjælpemiddelområdet: Bil, Bolig, Kommunikation og SidLigGodt.

Online-netværkene understøtter faglig sparring og erfaringsudveksling på hver sit emneområde på tværs af kommuner, regioner og staten. Formålet er at bidrage til et højt fagligt niveau og en effektiv sagsbehandling til gavn for borgerne.

Netværkene samler viden om hjælpemidler og metoder og gør den tilgængelig for fagfolk. Social- og Boligstyrelsen arrangerer årlige netværksdage vedrørende netværkenes emneområder. Der er tilknyttet en referencegruppe til hvert netværk med repræsentanter fra praksis.

Bil

Netværk for terapeuter og sagsbehandlere, der arbejder med servicelovens §114, dvs. støtte til køb af bil til personer med nedsat funktionsevne.

Bil.socialstyrelsen.dk

Bolig

Netværk for terapeuter og sagsbehandlere, der arbejder med servicelovens §116, dvs. boligindretning, boligændringer og andre forhold omkring boligen i forhold til personer med nedsat funktionsevne.

Bolig.socialstyrelsen.dk

Kommunikation

Netværk for fagfolk, der arbejder med alternativ og supplerende kommunikation samt informations- og kommunikationsteknologi til mennesker med kommunikative funktionsnedsættelser og mennesker med kognitive funktionsnedsættelser.

Kommunikation.socialstyrelsen.dk

SidLigGodt

Netværk for fagfolk, der arbejder med at tilpasse den stående, den siddende og den liggende stilling til mennesker med nedsat funktionsevne.

SidLigGodt.socialstyrelsen.dk

Kontakt

Signe Skovgaard Schmidt
Konsulent