Opfølgning i faglig ledelse og styring

Opfølgning er en forudsætning for, at den faglige ledelse kan arbejde systematisk med at udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen og sikre en effektiv ressourceudnyttelse. En betingelse for at komme hele vejen rundt om styringen og kvaliteten er, at ledelsen følger op på en meningsfuld måde, som stemmer overens med den retning og de mål, der er sat på området.

Under elementet Opfølgning findes der redskaber til opfølgningsarbejdet, herunder til ledelsens overordnede tilrettelæggelse af opfølgningsarbejdet. Opfølgning på styring og kvalitet omfatter metoder eller tilgange til ledelsestilsyn og lovmedholdelighed samt opfølgning på mål, ressourcer, indsatser og resultater.

Gå direkte til redskaberne fra temaerne under "Opfølgning"

Om opfølgning

Opfølgning er ledelsens middel til at sikre, at indsatser og ressourcer anvendes der, hvor de giver den største effekt – altså, at der kommer mest muligt ud af indsatsen for børn og unge med særlige behov. Det betyder, at ledelsens fokus på opfølgning som en del af den daglige drift udgør en hjørnesten i den løbende justering, udvikling og læring på området.

Opfølgning omfatter metoder og tilgang til den faglige ledelse og medarbejderne til at følge op på mål for området, den faglige kvalitet i sagsbehandlingen, resultaterne for børn og unge m.m. Samlet set skal de anvendte metoder og tilgange sikre, at opfølgningen kommer hele vejen rundt om området og bidrager til løbende læring og styring.

 

Senest opdateret 14-12-2020

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her