Faglig udvikling i faglig ledelse og styring

Kvalitet i sagsbehandlingen kræver bevågenhed i forhold til de faglige forudsætninger. Ledelsen fastholder og udvikler den faglige praksis ved at have fokus på det faglige læringsmiljø og strategisk kompetenceudvikling.

Under elementet Faglig udvikling findes der redskaber til at skabe læring i den daglige praksis, implementere ny viden og lovgivning i den faglige praksis og introducere nye medarbejdere i organisationen.

Gå til direkte til redskaberne, der indgår i temaerne under Faglig udvikling her

Om Faglig udvikling i faglig ledelse og styring

Faglig udvikling skaber grundlaget for god kvalitet i sagsbehandlingen og for at realisere politiske og administrative ambitioner for området som fx videreudvikling af området, sikker drift og brugen af effektfulde og omkostningseffektive metoder i indsatsen for børn og unge med særlige behov.

Faglig udvikling forudsætter, at ledelsen skaber et fælles fagligt læringsmiljø og arbejder strategisk med kompetenceudvikling. Ledelsesopgaven består også i at forankre en kollektiv faglig praksis med fælles sprog og metoder på tværs af sagsbehandlere og teams.

Et klart fagligt engagement fra ledelsen er afgørende for at fastholde og udvikle den faglige praksis. Redskaberne understøtter derfor både ledelsens mere strategiske arbejde med at omsætte kurs og retning til god faglig praksis og den konkrete tilrettelæggelse af processer, som skaber faglig udvikling.

Senest opdateret 08-05-2018

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her