Om faglig ledelse og styring

Senest opdateret 21-09-2021

Socialstyrelsen har en række projekter, som har til formål at sikre en systematisk og målrettet ledelse og styring af sagsbehandlingen på området for udsatte børn og unge.

Socialstyrelsens projekter der understøtter en systematisk sagsbehandling af høj kvalitet:

Ledernetværk.  Alle landets kommuner indgår nu i det ledernetværk, som Socialstyrelsen og KL afholder for ledere og chefer på området for udsatte børn og unge. Ledernetværkene vil inspirere ledere og chefer til at skabe gode, faglige rammer om sagsbehandlingen. 

Redskabskasse til fagligledelse og styring. Deloitte og KL gennemførte i 2014 for Socialstyrelsen en landsdækkende kortlægning af, hvordan kommunerne arbejder med faglig ledelse og styring af sagsbehandlingen på området for udsatte børn og unge. Der blev i den forbindelse udarbejdet en redskabskasse, som i 2015 blev afprøvet af ti danske kommuner.

ICS-metoden. Integrated Children’s System (ICS) er en systematisk og helhedsorienteret metode til sagsbehandling og udredning. Metoden bruges i sager om udsatte børn og unge.

Task Force. Den Permanente Task Force på området for udsatte børn og unge tilbyder hjælp til kommuner, der ønsker at styrke kvaliteten i deres sagsbehandling gennem kompetenceudvikling, sparring og viden. Task Forcen er et samarbejde mellem Ankestyrelsen og Socialstyrelsen.

Rådgivningsforløb om overgreb til kommuner. Socialstyrelsens videnscenter SISO tilbyder rådgivning til kommuner, der gerne vil styrke indsatsen mod vold og seksuelle overgreb. Der tilbydes to typer af forløb: ”fleksible rådgivningsforløb” og ”helhedsorienterede rådgivningsforløb”. 

Videnkurser om faglig ledelse og styring

Som en del af Børnekataloget afholdes en række videnkurser om faglig ledelse og styring.

Nyhedsbrev

Hold dig ajour med vores nyheder, udgivelser, arrangementer og puljer.

Tilmeld dig nyhedsbrevet