Om udredningsværktøjet

Udredningsværktøjet er udviklet til at understøtte sagsbehandlerens faglige arbejde med børn og unge med funktionsnedsættelse og/eller indgribende kroniske eller varige lidelser.

Udredningsværktøjet bygger på den socialfaglige metode ICS (Integrated Children’s System) og ICS er dermed det faglig fundament i udredningsværktøjet. Læs mere om ICS

Udredningsværktøjet skal understøtte en systematisk og helhedsorienteret sagsbehandling og hjælpe sagsbehandleren til at komme ’hele vejen rundet’ om det der er relevant. Udredningsværktøjet understøtter sagsbehandleren i at arbejde på en måde, hvor barnet, familien og netværket bliver inddraget og er aktivt medvirkende til at løse barnets og familiens problemer og/eller afdække muligheder for kompensation eller indsatser.

Udredningsværktøjet kan anvendes til målgruppevurdering og til at udrede et barns eller en ungs funktionsniveau og som følge heraf barnets/den unges og familiens krav på kompensationer og/eller indsatser.

Udredningsværktøjet består af flere forskellige elementer der tilsammen skal sikre en systematisk og helhedsorienteret sagsbehandling samt sikre, at sagsbehandleren får et tilstrækkeligt oplysningsgrundlag. De enkelte redskaber og skabeloner der til samme danner rammen for udredningsværktøjet kan du se i menuen til venstre under ’Redskaber og skabeloner’.

Kontakt

Victor Krusell Sørensen
Fuldmægtig