Værktøjer til udredning og handleplan på børnehandicapområdet

Udredningsværktøjet er udviklet til at understøtte sagsbehandlerens faglige arbejde med børn og unge med funktionsnedsættelse og/eller indgribende kroniske eller varige lidelser.