FAQ om Tilskudsportal

Senest opdateret 01-06-2022

Har du spørgsmål vedrørende Tilskudsportalen? Du kan måske finde svar på dit spørgsmål nedenfor.

Du skal bruge din organisations NemID medarbejdersignatur for at logge ind. NemID medarbejdersignatur kan bestilles på Nets DanID’s hjemmeside.

Afløseren for NemID medarbejdersignatur, MitID Erhverv, vil blive indfaset i løbet af 2023.

Du kan finde vores vejledning til login på Tilskudsportalen her.

Følgende kan være mulige årsager:

  • Du skal benytte en anden internetbrowser.
  • Der kan være driftsproblemer med NemID eller nøglefilsprogrammet skal opdateres.
  • Der kan være driftsproblemer på Tilskudsportalen. Hvis vi oplever driftsproblemer med Tilskudsportalen, vil det fremgå af siden her.

Hvis du ikke kan logge ind og sende en ansøgning, skal du tage kontakt til Socialstyrelsens Tilskudsadministration inden ansøgningsfristens udløb.

Du vil ikke modtage en kvittering på e-mail for at have indsendt en ansøgning. På Tilskudsportalen vil du kunne downloade en kvittering når ansøgningen indsendes, ligesom du kan se en status på ansøgningen om hvorvidt den er blevet indsendt.

Du kan redigere i en indsendt ansøgning frem til ansøgningsfrist. Du skal dog være opmærksom på at vedhæfte alle bilag på ny hver gang du indsender ansøgningen igen.

Det vil i udgangspunktet være den senest indsendte version af ansøgningen, der vil komme i betragtning under sagsbehandling.

Vælg "Kontakt Socialstyrelsen" på Tilskudsportalen og indsend oplysninger om hvilken ansøgning, der skal trækkes tilbage.

På "Min profil" på Tilskudsportalen skal du tjekke, om e-mailadressen er korrekt, og om der er sat flueben ud for "e-mail notificering".

Feltet skal være afkrydset, for at kunne modtage automatiske notifikationer fra Tilskudsportalen til den valgte mailadresse.

Prøv at skifte visningen øverst til højre på Tilskudsportalen ved "Mine ansøgninger". Her kan du vælge mellem "aktive", "afsluttede" eller "alle".

Hvis din ansøgning er indsendt til en ansøgningspulje, der er udmeldt før ibrugtagelse af Tilskudsportalen (ultimo marts 2022), vil den ikke fremgå af Tilskudsportalen. I visse tilfælde kan aktive, eksisterende sager, som er oprettet inden Tilskudsportalen er blev taget i brug, fremadrettet kommunikeres om på portalen. I så fald skal du logge ind med NemID medarbejdersignatur på Tilskudsportalen, og herefter sende en e-mail til Socialstyrelsen om hvilket journalnummer, du skal tilknyttes. Herefter vil Socialstyrelsen knytte sagen/sagerne, der fremgår af e-mailen, til din portalbruger.

E-mail med journalnummer, der skal tilknyttes din portalbruger, skal sendes til tilskudsforvaltning@socialstyrelsen.dk.

Bemærk, at sagshistorikken på en sag, som ikke har været ansøgt via Tilskudsportalen, ikke vil fremgå når du bliver tilknyttet. Eksisterende, aktive sager kan benyttes til fremadrettet kommunikation.

Modtager du driftstilskud eller direkte tilskud fra Socialstyrelsen, og er der tale om en aktiv sag, vil du kunne oprette dig på Tilskudsportalen. I så fald skal du logge ind med NemID medarbejdersignatur på Tilskudsportalen, og herefter sende en e-mail til Socialstyrelsen om hvilket journalnummer, du skal tilknyttes. Herefter vil Socialstyrelsen knytte sagen/sagerne, der fremgår af e-mailen, til din portalbruger.

E-mail med journalnummer, der skal tilknyttes din portalbruger, skal sendes til tilskudsforvaltning@socialstyrelsen.dk

Bemærk, at sagshistorikken på en sag, som ikke har været ansøgt via Tilskudsportalen, ikke vil fremgå når du bliver tilknyttet. Eksisterende, aktive sager kan benyttes til fremadrettet kommunikation.

Alle brugere oprettes med reference til deres organisation. Hvis en organisation ønsker, at flere af deres brugere skal have adgang til deres sager, skal man gøre følgende:

  1. Den ønskede bruger logger på portalen med NemID medarbejdersignatur, og vælger samme p-nummer (I feltet ”Vælg Institution”) som den første bruger, der er tilknyttet sagen.
  2. Herefter kontakte Socialstyrelsen og meddele hvilke(n) sager, de ønsker den nye bruger tilknyttet.

Du kontakter Socialstyrelsen via e-mail tilskudsforvaltning@socialstyrelsen.dk og skriver hvilket journalnummer der ønskes tilknyttet, samt navnet på ejeren af NemID medarbejdersignaturen.

Bemærk, at der kun kan gives adgang til en bruger, hvis NemID medarbejdersignatur er tilknyttet samme organisation som sagen.

Kontakt

Socialstyrelsens Tilskudsadministration