Stimuli til oplevelsesindustrien - Idekatalog til oplevelser

Senest opdateret 18-10-2022

Særtilskud som følge af Aftale om udmøntning af stimuli til oplevelsesindustrien gennem civilsamfundet og kommunerne. Her kan du se et idekatalog for oplevelser for ældre borgere og udsatte voksne og børn, herunder personer med handicap, i forbindelse med stimulering af oplevelsesindustrien

Tilskudsmodtagere

  • Regionale, kommunale, private, selvejende sociale tilbud.
  • Kommuner (via bloktilskud)
  • Civilsamfundsorganisationer

 Målgruppe

Udsatte voksne, udsatte børn, mennesker med handicap og ældre borgere.
 

Idekatalog og rammepapir

Oplevelser for ældre og udsatte borgere, herunder personer med handicap, i forbindelse med stimulering af oplevelsesindustrien

Kontakt

Socialstyrelsens Tilskudsadministration