Ressortansvar for ældreområdet

Senest opdateret 29-09-2022

Udmøntning og tilskudsadministration på det kommunale ældreområde under Serviceloven er overflyttet til Socialstyrelsen.

Ressortansvaret for ældreområdet er ved kongelig resolution af 21. januar 2021 overført fra Sundhedsministeriet til Social- og Ældreministeriet. Udmøntning og tilskudsadministration på det kommunale ældreområde under Serviceloven er dermed overflyttet til Socialstyrelsen.

Henvendelser vedr. tilskudsordninger, som er ressortoverført, skal fremover rettes til Socialstyrelsen. Socialstyrelsen inddrager Sundhedsstyrelsens fagkontor på ældreområdet i besvarelsen af henvendelser vedrørende tilskudsordninger, når det vurderes hensigtsmæssigt, fx hvis Sundhedsstyrelsen har en særlig viden om ordningens historik, eller hvis der er behov for at trække på Sundhedsstyrelsens faglige viden om ældreområdet.

Sundhedsstyrelsen understøtter ligeledes, at der sker en god overlevering af igangværende henvendelser til Socialstyrelsen. Igangværende projekter færdiggøres som udgangspunkt på de vilkår, som er udmeldt at Sundhedsministeriet i forbindelse med tildeling af tilsagn og som tilskudsmodtager skal man derfor forholde sig til de krav og retningslinjer, der er opstillet i Sundhedsministeriets tilsagn. På nye tilskudsordninger udmelder Socialstyrelsen ansøgningsproces og vilkår i takt med, at ordningerne udmøntes.

Henvendelse til Socialstyrelsen kan ske på telefon og mail jf. kontaktoplysningerne på denne side. Bemærk at Socialstyrelsens henvendelsesskabeloner vedr. udbetalingsblanket, ændringer af stamoplysninger, mm. anvendes ved henvendelse til Socialstyrelsen.

Læs mere om udbetalinger

Kontakt

Socialstyrelsens Tilskudsadministration