Indsendelse af regnskaber

Senest opdateret 09-08-2022

Læs hvad du skal gøre, hvis du som modtager af driftstilskud eller projekttilskud skal indsende regnskaber, revisionsprotokol eller revisorerklæring i forbindelse med din tilskudssag.

Modtager du driftstilskud eller projekttilskud og skal indsende regnskaber, revisionsprotokol eller revisorerklæring i forbindelse med din tilskudssag, skal du gøre det via e-Boks.

Har din organisation ikke mulighed for at sende dokumentet via e-Boks, kan dokumentet i stedet fremsendes via sikkermail.

Anvendes denne mulighed, skal dokumentet sendes fra en sikkermail i din organisation til adressen sikkermail.tilskud@socialstyrelsen.dk.

Bemærk at journalnummeret skal fremgå af korrespondancen.

Kontakt

Socialstyrelsens Tilskudsadministration