Inden du sender din ansøgning

Senest opdateret 18-06-2021

Her kan du læse, hvad du skal være opmærksom på, inden du sender din ansøgning til en ansøgningspulje.

Behandling af personoplysninger

Du skal være opmærksom på Tilskudsforvaltnings registrering af dine personoplysninger. Ved at klikke på "Gå til login" bekræfter du, at du har læst og accepteret Tilskudsforvaltnings registrering af dine personoplysninger. Læs mere om Socialstyrelsens generelle persondatapolitik ved at udfolde overskriften nedenfor.

Tekniske udfordringer

Tilskudsforvaltning anvender e-Boks til at indsamle ansøgninger. Det er derfor en forudsætning, at du har en medarbejdersignatur til at kunne logge på e-Boks. Hvis du ikke har en medarbejdersignatur klar ved indsendelse af din ansøgning, skal du sende den til Tilskudsforvaltnings sikre post. Læs mere om fremgangsmåden ved at udfolde overskriften nedenfor.

Socialstyrelsen skal gøre opmærksom på, at vi behandler de personoplysninger, som er indeholdt i ansøgningen eller henvendelsen f.eks. dit navn og din mailadresse. Oplysningerne i din henvendelse behandles som led i Socialstyrelsens offentlige myndighedsudøvelse, jf. art. 6, stk. 1, litra e, i databeskyttelsesforordningen. Socialstyrelsen træffer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for, at dine personoplysninger bliver behandlet sikkert.

Når vi behandler dine personoplysninger, har du ifølge databeskyttelsesforordningen flere rettigheder. Det betyder, at du har ret til indsigt, og i visse tilfælde ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger.

Ønsker du mere information om dine rettigheder, henviser vi til vores persondatapolitik, hvor du også kan se, hvem du kan kontakte for at håndhæve disse rettigheder.

Datatilsynet er den centrale uafhængige myndighed, der fører tilsyn med, at reglerne om databeskyttelse bliver overholdt. Hvis du er utilfreds med den måde, Socialstyrelsen behandler dine oplysninger på, kan du klage til Datatilsynet (ekstern link).

Når du ikke kan sende din ansøgning via e-Boks, skal du sende den til Tilskudsforvaltnings sikre post inden ansøgningsfristens udløb. Det er en forudsætning for, at din ansøgning kan indgå i Tilskudsforvaltnings sagsbehandling. Det gælder også det materiale, som tilhører din ansøgning. Materialet, der eftersendes efter ansøgningsfristens udløb, indgår som udgangspunkt ikke i sagsbehandlingen.

Du kan sende din ansøgning og det tilhørende materiale til sikkermail.tilskud@socialstyrelsen.dk.

Du kan også sende din ansøgning fysisk til Socialstyrelsen, Att. Tilskudsforvaltning, Edisonsvej 1, 5000 Odense C. Din ansøgning indgår i sagsbehandling, hvis den er modtaget inden ansøgningsfristens udløb.

Kontakt

Socialstyrelsens Tilskudsadministration

Send ansøgning via e-Boks