Foranstaltninger i forbindelse med COVID-19

Senest opdateret 25-11-2021

Her finder du en oversigt over de tiltag, som Tilskudsadministration administrerer på baggrund af COVID-19.

Socialstyrelsen opfordrer alle tilskudsmodtagere til at følge Sundhedsstyrelsens samt øvrige myndigheders anbefalinger i forbindelse med den aktuelle situation med coronavirus.

Socialstyrelsens Tilskudsadministration har i den forbindelse taget en række tiltag i forhold til tilskudsadministrationen under den aktuelle situation.

Nedenfor kan du orienterer dig om, hvad du som tilskudsmodtager skal være opmærksom på, hvis der opstår ændringer i dit projektet på grund af coronavirus.

Derudover har vi samlet alle nyheder fra socialstyrelsen.dk omhandlende coronavirus og tiltag i Tilskudsadministration.

Ændring i projekter som følge af  COVID-19

Tilskudsmodtagere kan ansøge om at forlænge projektperioden for eksisterende projekter som følge af COVID-19-situationen.

Der kan også søges om andre ændringer, fx aflysninger af aktiviteter.

Der gøres opmærksom på, at forlængelsen af projektperioden ikke indebærer, at der kan søges om ekstra midler til eksempelvis forsinkede aktiviteter eller lønmidler til hjemsendte medarbejdere.

Gå til nyheden om ændringer i projekter

Hvis en aktivitet (fx et arrangement, implementering, afprøvning eller lignede) aflyses, men I har udgifter til det, fordi der er indgået bindende aftaler, der ikke kan opsiges med kort frist, skal I dokumentere udgiften i forbindelse med, at I aflægger regnskab. Der skal udfyldes en særlig skabelon i den forbindelse.

Skabelon til regnskabsspecifikationer i forbindelse med COVID-19

Projektforlængelse

Modtagere af tilskud fra Socialstyrelsen kan anmode om forlængelse af projektperioden eller andre projektændringer, hvis der opstår problemer pga. covid19-restriktioner. Anmodninger skal indsendes inden udløb af den eksisterende projektperiode. Gå til nyheden.

(Opdateret den 25. februar 2021)

Ekstra hjælp til udsatte børn

Mange udsatte børn og deres forældre har særlig brug for støtte under coronakrisen. Ni forskellige organisationer får nu tilskud til rådgivning og praktisk hjælp til de mest udsatte familier. Gå til nyheden.

Akut støtte til hjemløseorganisationer

Mange herberger og væresteder oplever kapacitetsproblemer i forbindelse med coronakrisen. Folketinget afsætter derfor 5,5 mio. kr. i akut støtte til en række organisationer på området. Gå til nyheden.

Penge på vej til nødpladser på kvindekrisecentre

Regeringen har indgået aftale om oprettelse af omkring 55 nødpladser på kvindekrisecentre fordelt over hele landet. Gå til nyheden.

Ekstra midler til nødovernatning under coronaudbruddet

Social- og Indenrigsministeriet afsætter ekstra midler, så nødherberger kan holde åbent indtil udgangen af april 2020. Gå til nyheden.

Ny politisk aftale om hjælp til sårbare og udsatte grupper

Initiativer for ca. 215 mio. kr. skal sikre, at socialt udsatte børn og voksne og mennesker med handicap kan komme bedst muligt igennem tiden med COVID-19. Socialstyrelsen udmønter flere af initiativerne. Gå til nyheden.

Kontakt

Socialstyrelsens Tilskudsadministration