Oversigt over driftstilskudsmodtagere

På denne side kan du orienterer dig om, hvilke institutioner der modtager driftstilskud i 2023.

Senest opdateret 24-01-2023
 • Center for Frivilligt Socialt Arbejde
 • Center for Seksuelt Misbrugte Midt-Nord
 • Center for Seksuelt Misbrugte Syd
 • Center for Seksuelt Misbrugte Øst
 • Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet
 • Døvefilm
 • Bedre Psykiatri
 • Dansk Stalking Center
 • Landsforeningen Børns Voksenvenner
 • Livslinien
 • Projekt Udenfor
 • SAND – De hjemløses landsorganisation
 • ULF – Udviklingshæmmedes Landsforbund
 • Baglandet i København
 • Baglandet i Vejle
 • Baglandet i Aalborg
 • Baglandet i Aarhus
 • BrugerForeningen for aktive stofbrugere
 • Brugernes Akademi
 • Bryd Tavsheden
 • Børnesagens Fællesråd
 • Børns Vilkår
 • Café Exit
 • Center for Rusmiddelforskning
 • Center for Selvmordsforskning
 • Danish International Adoption
 • Danner
 • Dansk Blindesamfund
 • Dansk Kvindesamfund
 • Danske Døves Landsforbund
 • Danske Ældreråd
 • Den nationale vidensfunktion for frivillig og vederlagsfri økonomi- og gældsrådgivning
 • Det Grønlandske Hus i København
 • Det Grønlandske Hus i Odense
 • Det Grønlandske Hus i Aalborg
 • Det Grønlandske Hus i Aarhus
 • Det Nationale Sorgcenter - Behandlings-, videns- og kompetencecenter (Børn, Unge og Sorg)
 • Dialog mod vold (Askovfonden)
 • Egmont Højskolen
 • FBU ForældreLANDSforeningen
 • Folkehøjskolernes Forening i Danmark
 • Fonden FBU Forældrestøtte
 • Fonden for Socialt Ansvar
 • Foreningen Danske Døvblinde
 • Foreningen Grønlandske Børn
 • Forsorgsmuseet
 • Forældre og Sorg - Landsforeningen Spædbarnsdød
 • Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark
 • Gadejuristen
 • Glad-fonden (TV-Glad)
 • Home-Start Familiekontakt Danmark
 • Horsens Krisecenter for mænd
 • KFUK’s Sociale Arbejde (Reden i København, Odense, Aarhus og Aalborg)
 • Kirkens Korshær (Natcaféen)
 • Kofoeds skole (Døgnværestedet for udsatte grønlændere)
 • Kofoeds Skole i Nuuk
 • Krisecenter for mænd i Fredericia
 • Kvisten - Center for personer udsat for seksuelle overgreb
 • Københavns Kommune (Mobilityinstruktører)
 • Københavns Professionshøjskole (Ordbog over Dansk Tegnsprog)
 • Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere
 • Landsforeningen af Væresteder
 • Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser
 • Landsforeningen Spor
 • Landsforeningen Ungdomsringen
 • LGBT+
 • Mødrehjælpen
 • Møltrup Optagelseshjem
 • Næstved Kommune
 • Odense Kommune
 • Psykiatrifonden
 • Red Barnet
 • Røde Kors
 • RådgivningsDanmark
 • SAVN
 • SIND Ungdom
 • Sjældne diagnoser
 • Sozialdienst Nordschleswig
 • Startlinjen
 • Ventilen Danmark
 • Ældre Sagen
 • Aalborg Kommune (Behandlingsenhed Nord)
 • Aarhus kommune (Familiecentret og Børnecentret)
 • BROEN
 • Børn og Unges Trivsel (Projekt UNIK)
 • De Anbragtes Vilkår
 • Dansk Arbejder Idrætsforbund (Idræt for sindet)
 • Foreningen Hus Forbi
 • Foreningen Social Talks
 • Gadens Stemmer
 • Girl Talk
 • Joannahuset
 • Lev Uden Vold
 • Linie 14
 • Lykkeliga
 • Mentorbarn
 • OMBOLD
 • Peer-Netværket Danmark
 • Stenbroens jurister
Kontakt

Tilskudsadministration

T: 72 42 41 33

E:Tilskudsforvaltning@sbst.dk

Hvis din institution modtager tilskud til driftsudgifter via en ansøgningspulje (fx ULFRI eller ULHAN), henvises der til den relevante puljes side.

Hvis din institution modtager et direkte tilskud, henvises der til dit tilskudsbrev eller til sektionen om direkte tilskud i menuen. 

Ovenstående typer tilskud er ikke omfattet af information på denne side om driftstilskud.