Årsrapporter og afrapportering

Senest opdateret 24-01-2023

Institutioner, der modtager driftstilskud, skal indsende årsrapporter og afrapportering til Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen skal senest fire måneder efter regnskabsårets afslutning (dvs. hvert år den 30. april) modtage en afrapportering i form af forskellig slags dokumentation.

Typen af dokumentation afhænger til dels af, hvilken slags institution I er som tilskudsmodtagere.

Se oversigt over kategorier af institutioner her

Institutioner, der tilhører kategori A og B:

  • Revideret årsrapport med ledelsesberetning
  • Revisionsprotokollat
  • Afrapportering på målplan

Institutioner, der tilhører kategori C og D:

  • Revideret årsrapport med ledelsesberetning
  • Revisionsprotokollat
  • Afrapportering på udviklingsplan

Husk at I altid kan finde de gældende regler for driftstilskudsområdet her, eller kontakte socialstyrelsen gennem jeres sag på Tilskudsportalen her.

Kontakt

Tilskudsadministration

Telefon: 72 42 41 33

Har du en portalsag, bedes du kontakte Tilskudsadministration via din sag på tilskud.socialstyrelsen.dk

Har du ikke en portalsag, eller er din henvendelse af generel karakter, bedes du kontakte Tilskudsadministration via e-mail: tilskudsforvaltning@socialstyrelsen.dk

Hvis din institution modtager tilskud til driftsudgifter via en ansøgningspulje (fx ULFRI eller ULHAN), henvises der til den relevante puljes hjemmeside.

Hvis din institution modtager et direkte tilskud henvises der til dit tilskudsbrev eller til sektionen om direkte tilskud i menuen. 

Ovenstående typer tilskud er ikke omfattet af information på denne side om driftstilskud.