Årshjul med frister for driftstilskudsmodtagere

Senest opdateret 26-01-2023

Her kan du orientere dig i årshjulet for institutioner, der modtager driftstilskud. Få overblik over de generelle frister for indsendelse af dokumentation.

Her på siden kan du få et overblik over, hvilket materiale du skal indsende til Socialstyrelsen, og hvornår på året, det skal gøres. Hvilket materiale, du skal indsende, afhænger af, hvilken kategori din organisation tilhører.

Vær opmærksom på fristerne for indsendelse af materiale. De generelle frister fremgår af denne side, men det er vigtigt, at I orienterer jer i det tilskudsbrev, I har modtaget, om de specifikke frister for jeres organisation.

Årshjul for driftstilskudsmodtagere

 

Hvis din institution modtager tilskud til driftsudgifter via en ansøgningspulje (fx ULFRI eller ULHAN), henvises der til den relevante puljes hjemmeside.

Hvis din institution modtager et direkte tilskud henvises der til dit tilskudsbrev eller til sektionen om direkte tilskud i menuen. 

Ovenstående typer tilskud er ikke omfattet af information på denne side om driftstilskud.