Driftstilskud

Senest opdateret 24-01-2023

Driftstilskud er tilskud afsat på finansloven til navngivne institutioner. Midlerne kan f.eks. være afsat i aftaler om finansloven, SSA-reserveaftalen eller andre politiske aftaler.

Bemærk venligst, at der er kommet nye vejledninger til udarbejdelse af henholdsvis budget, målplan (gældende for kategori A og B) og udviklingsplan (kategori C og D samt FRIG).

Find vejledninger her

Modtagere af driftstilskud står opført med navn på finansloven, og pengene kan derfor gives direkte til institutionen. Det fremgår også af finansloven, hvor stort et driftstilskud, modtageren skal have, og i hvilke år. Derudover stiller Socialstyrelsen en række krav i forbindelse med udbetaling af driftstilskud, som man som tilskudsmodtager skal leve op til.

Kravene står beskrevet i tilskudsbrevet som man som driftstilskudsmodtager får tilsendt i januar, efter finansloven er vedtaget. Såfremt man som tilskudsmodtager har indsendt dokumentation som beskrevet under betingelser for udbetaling i tilskudsbrevet rettidig, kan man forvente at modtage første udbetaling i februar måned.

Der kan være en del spørgsmål forbundet med driftstilskud. Vi har derfor samlet en række oplysninger om området på denne og de følgende sider.

Har du spørgsmål, du ikke kan finde svar på, er du velkommen til at kontakte Socialstyrelsens driftsteam. Socialstyrelsens kontaktes via Tilskudsportalen. Hvis du ikke er oprettet på tilskudsportalen, kan Socialstyrelsen kontaktes på mail: tilskudsforvaltning@socialstyrelsen.dk eller på telefon: 72 42 41 33.

Et driftstilskud er en bevilling opført direkte på finansloven til navngivne institutioner, organisationer, foreninger, kommuner mv.

Bevillingen gives typisk som tilskud til institutionernes driftsudgifter som fx løn, husleje mv., men kan også være bundet til institutioners drift af en specifik opgave. Der kan både være tale om permanent bevilling eller en tidsafgrænset bevilling.

Det er en politisk beslutning, hvilke institutioner, der skal modtage driftstilskud. Dette sker i forbindelse med de årlige finanslovsforhandlinger, SSA-reserveforhandlinger eller andre politiske aftaler.

Socialstyrelsen har ansvaret for udbetalingen, administrationen og tilsynet med driftstilskuddene til institutioner, organisationer, foreninger m.v. under Social- og Ældreministeriet.

Hvis en institution er blevet tildelt et driftstilskud, vil det som udgangspunkt fremgå af det pågældende års finanslov. Institutionen modtager et tilskudsbrev på deres driftstilskud i starten af det år, hvor tilskuddet starter. 

Gå til oversigt de institutioner, der modtager driftstilskud

Institutionen modtager et tilskudsbrev på deres driftstilskud i starten af det år, hvor tilskuddet starter. Brevet indeholder en række informationer vedrørende tilskuddets størrelse samt de nærmere regler og krav til institutionen som driftstilskudsmodtager.

De krav man som modtager af driftstilskud skal leve op til, afhænger af hvilken kategori institutionen hører under som driftstilskudsmodtager. Hvilken kategori man hører under som driftstilskudsmodtager vil altid fremgå af driftstilskudsbrevet.

Læs mere om kategorierne og de krav, der stilles til dem, her

Hvis en institution modtager et fast statsligt tilskud til drift på 5 mio. kr. eller derover årligt, og hvis tilskuddet udgør mere end 50 procent af institutionens ordinære driftsindtægter, gælder der nogle specifikke regler for den.

Hvilke regler, institutionen er underlagt, afhænger af, hvilken kategori institutionen er omfattet af.

Læs mere om kategorierne og de krav, der stilles til dem, her

Modtagere af driftstilskud skal opfylde en række krav om indsendelse af materialer. Det er vigtigt, at materialerne indsendes via den korrekte kommunikationskanal.

Hvis du er oprettet på Tilskudsportalen, kan denne benyttes til indsendelse af alt materiale. Du kan tilgå Tilskudsportalen her. Hvis du ikke er oprettet på Tilskudsportalen kan du følge retningslinjerne herunder:

Følgende materialerne kan sendes direkte til tilskudsforvaltning@socialstyrelsen.dk

  • Budget
  • Udviklingsplan eller målplan
  • Status for udviklingsplan

Følgende materialer skal sendes via e-Boks eller fra en sikker mail i din institution til sikkermail.tilskud@socialstyrelsen.dk

  • Udbetalingsblanket
  • Blanket til ændring af stamoplysninger
  • Årsregnskab/Årsrapport
  • Revisionsprotokol
  • Revisorerklæring

Læs mere om fremgangsmåden her

Vi afholder informationsmøde for alle driftstilskudsmodtagere torsdag den 9. februar kl. 10-11.

Tryk her for tilmelding

Kontakt

Tilskudsadministration

Telefon: 72 42 41 33

Har du en portalsag, bedes du kontakte Tilskudsadministration via din sag på tilskud.socialstyrelsen.dk

Har du ikke en portalsag, eller er din henvendelse af generel karakter, bedes du kontakte Tilskudsadministration via e-mail: tilskudsforvaltning@socialstyrelsen.dk

Hvis din institution modtager tilskud til driftsudgifter via en ansøgningspulje (fx ULFRI eller ULHAN), henvises der til den relevante puljes hjemmeside.

Hvis din institution modtager et direkte tilskud henvises der til dit tilskudsbrev eller til sektionen om direkte tilskud i menuen. 

Ovenstående typer tilskud er ikke omfattet af information på denne side om driftstilskud.