Udvikling af forebyggende kommunale tilbud til psykisk sårbare unge

Psykisk sårbarhed
Senest opdateret 26-01-2022

Som følge af de senere års stigning i psykisk mistrivsel blandt unge er projekt ”Sammen på sporet” iværksat. Formålet med initiativet er at kvalificere og modne et forebyggende kommunalt tilbud til psykisk sårbare unge i alderen 13-25 år samt forældre til psykisk sårbare unge.

Projektperiode:

2019 - 2022

Målgruppe:

Ansøgningspuljens målgruppe er psykisk sårbare unge i alderen 13-25 år samt forældre til psykisk sårbare unge, der kan have gavn af et forebyggende tilbud. De unge i målgruppen forventes at udvise konkrete tegn på psykisk sårbarhed som baggrund for at modtage hjælp i det forebyggende tilbud. Unge med psykiatriske diagnoser og problemstillinger, som enten modtager eller afventer behandling i psykiatrien, er ikke omfattet af målgruppen. Forældrene i målgruppen kan både være forældre til unge, som modtager hjælp i det forebyggende kommunale tilbud og forældre til psykisk sårbare unge, som ikke modtager hjælp i tilbuddet.

Baggrund for projektet:

I de senere år har flere undersøgelser påvist en markant stigning i antallet af børn og unge med psykiske problemer. Tal fra Den Nationale Sundhedsprofil viser, at næsten hver fjerde unge kvinde mellem 16 og 24 år (23,8 pct.) har det mentalt dårligt, hvilket svarer til en stigning på 50 pct. siden 2010. I satspuljeaftalen for 2019-2022 er der afsat midler til initiativet ’Sammen på sporet’. Initiativet følger Social- og Indenrigsministeriets ’Strategi for udvikling af sociale indsatser’ og iværksættes som et screenings- og modningsprojekt.

Formål:

Formålet med initiativet er at kvalificere og modne et forebyggende kommunalt tilbud målrettet psykisk sårbare unge i alderen 13-25 år samt forældre til psykisk sårbare unge. Målet er at reducere antallet af unge med psykiske problemer og bidrage til, at psykisk sårbare unge modtager hjælp på den mindst indgribende måde og i et sammenhængende forløb med henblik på, at de og deres familier bevarer tilknytningen til hverdagslivet med skole, fritidsinteresser, familie, uddannelse og arbejde. Som led i projektet er udmeldt en ansøgningspulje til modning af et forebyggende tilbud til målgruppen. Ansøgningspuljen er for kommuner, der vil udvikle deres indsats over for psykisk sårbare unge i et tæt samarbejde med Socialstyrelsen og en ekstern evaluator. 9 kommuner har modtaget støtte via puljen i perioden december 2019 – december 2022. Kommunerne arbejder i perioden med at udvikle tilbud, der bl.a. skal være åbent og have en central, koordinerende funktion ift. andre relevante tilbud.

Dokumentation og evaluering:

Projektet vil blive evalueret af Rambøll Management Consulting.

Finansiering:

Projektet er finansieret af satspuljen for 2019. Der er afsat 60,2 mio. kr. til det samlede initiativ og heraf er 50,3 mio. kr. fordelt via en ansøgningspulje målrettet kommuner.

Mere information:

Vidensnotat

Som del af screeningsfasen har Socialstyrelsen fået udarbejdet et vidensnotat, der beskriver en model for et kommunalt forebyggende tilbud til psykisk sårbare unge. I vidensnotatet kan du finde viden om lovende indsatser og metoder for målgruppen, og du kan læse om de otte delelementer, som de ni kommuner arbejder med som led i projektet. Vidensnotatet og den forudgående screening er udarbejdet af Implement Consulting Group og Socialt Udviklingscenter SUS for Socialstyrelsen.

Læs mere om Vidensnotat for kommunale forebyggende tilbud til psykisk sårbare unge her.

Samarbejdskommuner

Følgende ni kommuner udvikler en indsats overfor psykisk sårbare unge: Allerød, Glostrup, Greve, Helsingør, Middelfart, Odder, Ringsted, Skanderborg og Svendborg Kommune.

 

Kontakt:

Projektleder Sofie Rask Eriksen
+45 41 74 00 52
Center for Børn, Unge og Familier

Nyhedsbrev

Hold dig ajour med vores nyheder, udgivelser, arrangementer og puljer.

Tilmeld dig nyhedsbrevet