Implementering af SSP-rammens handleplan

Senest opdateret 07-06-2022

SSP-uddannelsens tilvalgsmodul 1 forløber over to dage. Modulet er baseret på den nye og fælles ramme for SSP-samarbejdet og fokuserer på SSP-rammens handleplan.

Formålet er at SSP-uddannelens tilvalgsmodul 1 skal styrke deltagerne i at udarbejde en god handleplan for SSP-samarbejdet i egen kommune. Modulet er det første blandt flere kommende tilvalgsmoduler.

Indhold   

Med den politiske aftale Alle handlinger har konsekvenser (2018), blev det besluttet at formulere en national ramme for SSP-arbejdet, som skal sikre en klar og mere ensartet retning for SSP-arbejdet og fungere som en fælles organisations- og arbejdsbeskrivelse for SSP-samarbejdet.  Arbejdet med rammen blev varetaget af Rigspolitiet, Nationalt Forebyggelsescenter (NFC) i samarbejde med en lang række interessenter og har karakter af en række anbefalinger til tilrettelæggelsen af SSP-samarbejdet. Rammen blev offentliggjort i februar 2020.

Læs den politiske aftale "Alle handlinger har konsekvenser" (2018)

SSP-uddannelens tilvalgsmodul omhandler fem centrale temaer med en fælles overskrift: Implementering af SSP-rammens handleplan:

 • Introduktion til rammen
 • Organisering og forankring af indsatsen
 • Formål og konkrete mål for indsatsen
 • Konkrete indsatser inkl. målgrupper for indsatsen
 • Opfølgning og evaluering af indsatsen

Læs mere om rammen for SSP-samarbejdet her

Undervisningen er tilrettelagt med vidensoplæg, øvelser, casearbejde og kommuneoplæg. Tilvalgsmodul er udviklet og afholdes i samarbejde med SSP-samrådet.  

Tilvalgsmodulet vil bl.a. komme omkring:

 • Baggrund for SSP-rammen og begrundelser for valg af mål, målgruppe og organisering
 • Oplæg fra kommuner om deres organisering i forhold til en fælles ramme
 • Forandringsteori og casearbejde i relation til SSP-handleplanen
 • Hvordan man beskriver en virksom indsats
 • Praksiseksempler på, hvordan man kan beskrive mål og indsatser i SSP-samarbejdet
 • Forskellige typer opfølgning- og monitoreringsredskaber

Hvem kan deltage på tilvalgsmodulet?

Bemærk, at det er en generel forudsætning for deltagelse i SSP-uddannelsens moduler, at SSP udgør en central del af din arbejdsfunktion, samt at deltagelse er efter aftale med egen leder. SSP-uddannelsens tilvalgsmodulet er særligt målrettet SSP-medarbejdere, som har konkrete opgaver med at understøtte en SSP-handleplan i egen kommune.

Afholdelse af tilvalgsmodulet 2022

Tilvalgsmodulet har været afholdt i december 2021.

Datoer for næste tilvalgsmodul annonceres her på Socialstyrelsens hjemmeside.

Der kan deltage maks. tre personer pr. kommune.

Nyhedsbrev

Hold dig ajour med vores nyheder, udgivelser, arrangementer og puljer.

Tilmeld dig nyhedsbrevet