Mestringsprogram til børn med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser

ADHD Autisme Dokumenterede metoder børn og unge

Udvikling og modning af et dansk mestringsprogram til 8-14 årige børn med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser med tilhørende vidensforløb for de voksne omkring barnet.

Projektperiode:

2021 - 2023

Målgruppe:

Børn i alderen 8-14 år med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser, herunder adfærdsmæssige, emotionelle, sociale og/eller kognitive vanskeligheder.

Baggrund for projektet:

Børn med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser er en voksende målgruppe, og kommunerne efterspørger virksomme sociale indsatser til at støtte børnene i at få bedre indsigt i egne ressourcer og udfordringer samt udvikle strategier for at mestre hverdagen bedre.

På tværs af målgruppen ses, at børnene typisk har store vanskeligheder ved at fungere i hverdagen, og de er i højere grad, end deres jævnaldrende, udsatte i forhold til en række sociale og psykologiske problemstillinger. Samtidig er der behov for, at de voksne i børnenes hverdag understøtter børnenes hverdag gennem målrettet støtte og tilpasning i forhold til barnets konkrete udfordringer.

På baggrund af udenlandske erfaringer er der derfor afsat 15,0 mio. kr. til, at Social- og Boligstyrelsen, i samarbejde med kommuner og forskere, skal udvikle og modne et dansk mestringsprogram til målgruppen med tilhørende vidensforløb for de voksne omkring barnet.

Formål:

Projektet skal styrke børn med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelsers mestring af hverdagen og understøtte børnenes trivsel og aktive deltagelse, både i skole, i fritid og derhjemme.

Dette opnås ved at udvikle og modne en helhedsorienteret indsats, som skal støtte børn i målgruppen i at oparbejde psykologiske teknikker til at mestre hverdagen, bl.a. gennem forbedret selvkontrol og sociale kompetencer, samt give de voksne omkring barnet viden, struktur og redskaber til at understøtte dette.

Dokumentation og evaluering:

Projektet evalueres af Social- og Boligstyrelsen med henblik på at afklare indsatsens effekt og potentiale for afprøvning, herunder indsatsens implementering og økonomi.

Samarbejdsparter:

Udvikling og modning af programmet udføres i samarbejde med kommuner og forskere.

Finansiering:

15,0 mio. kr. er afsat i Udviklings- og Investeringsprogrammerne for 2021 (Social- og Indenrigsministeriet, oktober 2020). I efteråret af 2021 udmeldes en pulje til kommuner, der kan ansøge om at deltage i modning og evaluering af programmet i samarbejde med Social- og Boligstyrelsen.

 
Senest opdateret 18-04-2023

Kontakt

Susanne Ploug-Sørensen
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her