Undervisningsmateriale

At forebygge konflikter og voldsomme episoder er en vigtig del af kerneopgaven, når man arbejder i et socialt tilbud. Følgende elektroniske undervisningsmateriale klæder kommende social- og sundhedsassistenter, socialpædagoger, sygeplejersker og ergo- og fysioterapeuter på til at arbejde med voldsforebyggelse – i samarbejde med borgerne.

Materialet er udarbejdet med afsæt i Socialstyrelsens nationale retningslinjer på området. Det sætter fokus på, hvordan man kan arbejde med at forebygge voldsomme episoder og skabe mest mulig trivsel og tryghed for både medarbejdere og borgere i sociale tilbud.

Læs mere om og find de nationale retningslinjer her

Gå direkte til de enkelte moduler i undervisningsmaterialet ved at vælge den studieretning, der passer dig.

Undervisningsmaterialet er udviklet for Socialstyrelsen af Socialt Udviklingscenter SUS og Københavns Professionshøjskole med inddragelse af VIA University College.

Find det samlede undervisningsmateriale her