Redskaber der understøtter forebyggelse af voldsomme episoder

Få redskaber til at arbejde med de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse. Der er både redskaber, der kan bruges i personalegruppen og i samarbejde med borgerne.

Socialt Udviklingscenter, SUS har udarbejdet en række materialer for Socialstyrelsen, der kan anvendes i arbejdet med at forebygge voldsomme episoder. Læs mere om de enkelte redskaber og hent dem herunder.

 

Mere om redskaberne

Der er udarbejdet en kort film, der introducerer til de nationale retningslinjer, og hvordan man kan forebygge voldsomme episoder. I filmen fortæller ledere og medarbejdere om deres erfaring med at styrke trivsel og tryghed og derved forebygge voldsomme episoder.

Se film om nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse her (Linket åbner i Youtube.com)

Socialstyrelsen tilbyder hjælp i form af indsatsforløb på botilbud og i forvaltninger til at øge trivslen og trygheden og derved styrke forebyggelsen af voldsomme episoder. Du kan her høre om to sociale tilbuds erfaringer med at deltage i et indsatsforløb:

Se film om erfaringer fra 'De 2 Gårde' og 'Sønderskovhjemmet' her  (Linket åbner i Youtube.com)

Dilemmakortene kan bruges som støtte til at borgere, pårørende og medarbejdere sammen kan tale om nogle af de dilemmaer og konflikter, der kan opstå i samarbejdet.
Ved at give mulighed for fælles dialog og refleksion over konfliktfyldte situationer, kan man opnå indsigt i hinandens perspektiver. Det kan være med til at øge tryghed og trivsel for alle parter og derved forebygge voldsomme episoder.

Dilemmakortene er beregnet til at blive printet på papir og klippet ud før brug, og er derfor ikke teknisk tilgængelige for skærmlæsere.

Hent dilemmakort og vejledning her.

Ved at drøfte de nationale retningslinjer blandt medarbejdere og ledelse kan deltagerne opnå kendskab til retningslinjerne og blive inspireret til at arbejde med områder fra retningslinjerne. Drejebogen er en guide til, hvordan et personalemøde for ansatte på botilbud eller boformer for hjemløse kan gennemføres. Der er fokus på både planlægning og opsamling på personalemødet samt på indhold og proces på personalemødet.

Hent Drejebog til personalemøde om de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder her.

Ved at holde et fællesmøde for fx borgere, pårørende og ansatte kan man orientere og inddrage borgere og pårørende i arbejdet med at skabe mere trivsel og tryghed for både borgere og medarbejdere og forebygge voldsomme episoder. Dette gøres på baggrund af de nationale retningslinjer.
Drejebogen er en guide til, hvordan et fællesmøde for borgere, pårørende og ansatte kan gennemføres. Der er fokus på både planlægning og opsamling på fællesmødet samt på indhold og proces på fællesmødet.

Hent Drejebog til fællesmøde om trivsel og tryghed her.

Skemaet er et redskab, som ledere og medarbejdere kan anvende til at vurdere den trivselsfremmende og voldsforebyggende praksis på botilbud eller boform. Vurderingen tager udgangspunkt i de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse.

Læs mere om de nationale retningslinjer her.

Redskabet kan bruges som led i en proces, hvor man ønsker at drøfte og indkredse de temaer, som der kan være behov for at udvikle på tilbuddet for at opnå mere trivsel og tryghed for borgere og medarbejdere – og for at minimere forekomsten af voldsomme episoder og magtanvendelser. Skemaet kan med fordel anvendes sammen med Guiden - Vejen til mere trivsel og tryghed.

Hent Skema til vurdering af praksis for voldsforebyggelse her

Når ledere, medarbejdere og borgere i et botilbud eller boform vil skabe mere trivsel og tryghed og ønsker at nedbringe omfanget af konflikter og voldsomme episoder, kan denne guide bruges som støtte til at lave en plan for, hvad tilbuddet vil opnå, hvad der skal ske og hvordan. Guiden er et redskab, som med fordel kan anvendes i forlængelse af Skema til vurdering af praksis for voldsforebyggelse. 

Hent Guiden - Vejen til mere trivsel og tryghed her

At understøtte recovery og forebygge vold – perspektiver og erfaringer fra England v/ Mike Slade, professor of Mental Health Recovery and Social Inclusion, Nottingham University. Oplægget er fra konferencen ”Recovery, borgerperspektiver og virksomme tilgange til øget trivsel og færre konflikter på botilbud og boformer for hjemløse”, afholdt d. 5. november 2020.

Se oplæg om recovery v/Mike Slade (Linket åbner i Youtube.com)

Senest opdateret 11-02-2021

Kontakt

Mette Grønbæk Rasmussen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her