Actioncard til anmeldelser af vold og trusler om vold

Actioncardet giver anvisninger til ledere og medarbejdere på botilbud, der skal anmelde episoder med vold eller trusler mod personalet eller beboerne imellem.

Actioncardet er et initiativ, der udspringer af Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud, der er del af satspujleaftalen for 2017. 

Actioncardet giver svar på en række spørgsmål, som er relevante i forbindelse med anmeldelse af vold eller trusler. 
Formålet med Actioncardet er at sikre, at politiet får de relevante oplysninger, når voldsepisoder på botilbud anmeldes, samt give viden om det videre forløb efter en anmeldelse, herunder eventuelt erstatningskrav eller klagemulighed.

Actioncardet henvender sig til ledere og ansatte på botilbud efter serviceloven §§ 107, 108 og 110.

Actioncardet er udarbejdet af Rigspolitiet i 2017.

Hent actioncardet her.

Senest opdateret 07-12-2018

Kontakt

Elisabeth Marian Thomassen
Kontorchef

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her