Guidelines til god faglig ledelse i socialpsykiatriske tilbud samt ledernetværk

Psykiske vanskeligheder
Senest opdateret 22-09-2021

Guidelines til god faglig ledelse skal på baggrund af aktuelt bedste viden og praksisviden bidrage til, at ledere i de socialpsykiatriske tilbud har den nødvendige viden og de rette kompetencer til at kunne stå i spidsen for udvikling af kvaliteten i socialpsykiatrien.

Projektperiode:

2019 - 2022

Målgruppe:

Den primære målgruppe er faglige ledere i regionale, private og kommunale socialpsykiatriske tilbud, der er ansvarlige for at udvikle kvaliteten i tilbuddets indsats. En væsentlig forudsætning for at kunne sikre borgerne den rette støtte, er, at lederne i de socialpsykiatriske tilbud har den nødvendige viden og de rette kompetencer til at kunne stå i spidsen for udvikling af kvaliteten.

Baggrund for projektet:

I 2016 modtog omkring 31.000 voksne borgere med psykiske vanskeligheder indsatser efter serviceloven. Antallet af borgere, der modtager hjælp i socialpsykiatrien, er ifølge KL steget med 17 pct. fra 2014 til 2017 (KL, 2018). Målgruppen, der modtager hjælp i socialpsykiatrien, er i stigende grad borgere med mere forskelligartede og komplekse støttebehov end tidligere. Målgruppen består både af borgere med lettere vanskeligheder samt borgere med komplekse støttebehov, der udskrives fra behandlingspsykiatrien. Heldigvis er der ofte gode udviklingsmuligheder, hvis borgerne får den rette støtte og hjælp på det rette tidspunkt. Satspuljeinitiativet ’Styrket kvalitet i socialpsykiatrien’ skal bidrage til et bredt kvalitets- og kompetenceløft til kommuner og socialpsykiatriske tilbud med afsæt i en recovery-orienteret og rehabiliterende tilgang. En væsentlig forudsætning for at kunne sikre borgerne den rette støtte, er, at lederne i de socialpsykiatriske tilbud har den nødvendige viden og de rette kompetencer til at kunne stå i spidsen for udvikling af kvaliteten.

Formål:

Formålet med initiativet er at styrke den faglige ledelse i de socialpsykiatriske tilbud, og derved skabe en mere tydelig fælles faglig retning mod øget recovery-orienteret rehabilitering, baseret på den bedste viden der findes. Dette er sket gennem udvikling af guidelines for god faglig ledelse samt ved nedsættelse af to ledernetværk. Initiativet skal bidrage til: 1) Bedre trivsel, sundhed og mestring blandt borgerne, 2) Flere borgere er aktive deltagere i lokalsamfundets almene fællesskaber, 3) Større tilfredshed med indsatsen blandt borgerne samt deres familie og netværk, 4) Flere borgere i socialpsykiatrien får behov for mindre indgribende indsatser, 5) Flere borgere kommer i uddannelse og i beskæftigelse.

Dokumentation og evaluering:

Der gennemføres ikke evaluering og monitorering af initiativet, men resultater fra evalueringen- og monitoreringen af ’Partnerskab om strategisk udvikling og omlægning af socialpsykiatrien’ vil blive anvendt til kvalificering af arbejdet i ledernetværkene. Ligeledes vil ledernetværkene kvalificere det fortsatte arbejde med at definere recovery-orienteret rehabiliterende faglig ledelse. Guidelines for god faglig ledelse i socialpsykiatrien er beskrevet i publikationen ’ Faglig ledelse af en recovery-orienteret rehabiliterende indsats – 7 retningsgivende principper for faglig ledelse i socialpsykiatrien’, der blev publiceret i januar 2021 på Socialstyrelsens hjemmeside.

Samarbejdsparter:

Initiativet gennemføres i samarbejde med Implement Consulting Group.

Finansiering:

Initiativet er en del af satspuljeaftalen på sundhedsområdet 2019-2022. Initiativet er finansieret med 3,3 mio. kr.

Mere information:

"Guidelines til god faglig ledelse i socialpsykiatriske tilbud samt ledernetværk" er et af de seks delinitiativerne der høre under initiativet "Styrket kvalitet i socialpsykiatrien"

Kontakt:

Nanna Koch Hansen
41932520
Voksne

Nyhedsbrev

Hold dig ajour med vores nyheder, udgivelser, arrangementer og puljer.

Tilmeld dig nyhedsbrevet