Udbredelse og forankring af viden om virksomme indsatser - Indsatsteam

Psykiske vanskeligheder
Senest opdateret 11-03-2021

Socialstyrelsens indsatsteam tilbyder rådgivning til socialpsykiatriske tilbud, der skal udbrede og forankre aktuel bedste viden om recovery-orienterede og rehabiliterende indsatser og metoder for mennesker med psykiske vanskeligheder.

Projektperiode:

2019 - 2022

Målgruppe:

Den primære målgruppe er ledere i regionale, private og kommunale socialpsykiatriske tilbud, der er ansvarlige for at udvikle kvaliteten i tilbuddets indsats, samt medarbejdere i tilbuddene, som leverer indsatsen til mennesker med psykiske vanskeligheder.

Baggrund for projektet:

I 2016 modtog omkring 31.000 voksne borgere med psykiske vanskeligheder indsatser efter serviceloven. Antallet af borgere, der modtager hjælp i socialpsykiatrien, er ifølge KL steget med 17 pct. fra 2014 til 2017 (KL, 2018). Målgruppen, der modtager hjælp i socialpsykiatrien, er i stigende grad borgere med mere forskelligartede og komplekse støttebehov end tidligere. Målgruppen består både af borgere med lettere vanskeligheder samt borgere med komplekse støttebehov, der udskrives fra behandlingspsykiatrien. Heldigvis er der ofte gode udviklingsmuligheder, hvis borgerne får den rette støtte og hjælp på det rette tidspunkt. Satspuljeinitiativet ’Styrket kvalitet i socialpsykiatrien’ skal bidrage til et bredt kvalitets- og kompetenceløft til kommuner og socialpsykiatriske tilbud med afsæt i en recovery-orienteret og rehabiliterende tilgang.

Formål:

Formålet med initiativet er at styrke kvaliteten i den socialpsykiatriske indsats gennem indsatsforløb, ved at understøtte og videreudvikle en recovery-orienteret og rehabiliterende tilgang, som er centralt i kvalitetsudviklingen af socialpsykiatrien. Initiativet skal bidrage til: 1) Bedre trivsel, sundhed og mestring blandt borgerne, 2) Flere borgere er aktive deltagere i lokalsamfundets almene fællesskaber, 3) Større tilfredshed med indsatsen blandt borgerne samt deres familie og netværk, 4) Flere borgere i socialpsykiatrien får behov for mindre indgribende indsatser, 5) Flere borgere kommer i uddannelse og i beskæftigelse.

Dokumentation og evaluering:

Ved afslutning af hvert indsatsforløb foretages en evaluering af indsatsteamets rådgivning.

Samarbejdsparter:

Initiativet gennemføres i samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS og Implement Consulting Group.

Finansiering:

Initiativet er en del af satspuljeaftalen på sundhedsområdet 2019-2022. Initiativet er finansieret med 30,1 mio. kr.

Mere information:

"Udbredelse og forankring af viden om virksomme indsatser - Indsatsteam" er et af de seks delinitiativerne der høre under initiativet "Styrket kvalitet i socialpsykiatrien"

Kontakt:

Aleksander Marzec Petersen
41 73 08 86
Center for Handicap og Psykisk sårbarhed

Nyhedsbrev

Hold dig ajour med vores nyheder, udgivelser, arrangementer og puljer.

Tilmeld dig nyhedsbrevet