Oplysningsaktiviteter om børn der krænker

Overgreb
Senest opdateret 12-08-2021

I 2021 vil Socialstyrelsen via formidlingsaktiviteter udbrede specialiseret viden om børn og unge med seksuelt bekymrende og krænkende adfærd. Formålet med udbredelsen er, at der opnås tilgængelig viden om målgruppen for fagpersoner på børne- og ungeområdet.

Projektperiode:

2021 - 2021

Målgruppe:

Den primære målgruppe er fagpersoner, der arbejder med børn og unge. Oplysningsaktiviteterne kan bidrage til, at fagpersoner bedre kan opspore og håndtere sager med børn og unge, som udviser seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd. Den sekundære målgruppe er derfor børn og unge med seksuelt grænseoverskridende adfærd.

Baggrund for projektet:

Med overgrebspakken afsatte partierne bag satspuljen i alt 24,5 mio. kr. i årene 2013-16 og derefter 7 mio. kr. årligt til at styrke indsatsen over for børn og unge med seksuelt krænkende adfærd. I 2020 blev 0,9 mio. kr. sat af til en vidensopsamling om indsatsen og målgruppen. I 2021 er der afsat 1,5 mio. kr. til udbredelse af viden om målgruppen.

Formål:

Med afsæt i formidlingsaktiviteter skal projektet udbrede viden om børn og unge med seksuelt bekymrende og krænkende adfærd til fagpersoner på børne- og ungeområdet.

Dokumentation og evaluering:

Dokumentation og evaluering er ikke den del af projektet.

Finansiering:

1,5 mio. er givet til ”Socialstyrelsens gennemførelse af oplysningsaktiviteter mv.” (finansloven § 15.26.57.30).

Mere information:

Hvis du ønsker mere viden om målgruppen eller vil finde kontaktoplysninger på de specialiserede behandlingssteder, kan du læse mere på nedenstående link. 

Viden om målgruppen og kontaktoplysninger kan findes her 

Vidensopsamling om indsatsen og målgruppen kan du læse mere om på nedenstående link.  

Den nyeste vidensopsamling om målgruppen og den landsdækkende indsats kan findes her

Kontakt:

Kristine Lagoni
+45 91 37 02 99
Center for Børn, Unge og Familier

Kontakt

Kristine Lagoni
Fuldmægtig