Kampagne om førstehjælp i dagtilbud

Senest opdateret 12-01-2020

Som en del af dagtilbudsaftalen 2017 gennemføres en kampagne om førstehjælp rettet mod alle landets dagtilbud. BEMÆRK: Opgaven er overført til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Projektperiode:

2018 - 2019

Målgruppe:

Forvaltninger og pædagogisk personale i dagtilbud.

Baggrund for projektet:

Som en del af dagtilbudsaftalen 2017 gennemføres en kampagne om førstehjælp rettet mod dagtilbud.

Formål:

Kampagnen gennemføres med det formål at sætte fokus på vigtigheden af, at personalet i dagtilbud kan yde førstehjælp, hvis der sker en alvorlig ulykke med et eller flere af børnene. Kampagnen skal desuden sikre, at forvaltningerne bliver opmærksomme på den statsligt finansierede pulje på 7,8 mio. kr. til anvendelse til kurser i førstehjælp til personale i dagtilbud. Puljemidlerne blev afsat i forbindelse med dagtilbudsaftalen. Kommunerne skal medfinansiere med 25 % af udgifterne til førstehjælpskurser. Puljen blev udmeldt 10. august 2018 med ansøgningsfrist 5. oktober 2018. Midlerne blev udmøntet december 2018.

Dokumentation og evaluering:

-

Finansiering:

Som led i dagtilbudsaftalen blev der afsat 1,5 mio. kr. til finansiering af kampagnen.

Mere information:

www.hvisuheldeterude.dk

Kontakt:

Tine Eggert
30 89 77 61