Integrated Children's System (ICS)

Sagsbehandling
Senest opdateret 29-01-2021

ICS-metoden understøtter sagsbehandlerne i at udarbejde systematiske faglige beskrivelser af børn og unges behov ud fra teoretisk forankrede socialfaglige refleksioner og analyser. En sådan tilgang sikrer, at de efterfølgende handleplaner tager udgangspunkt i barnets og den unges ressourcer og udfordringer

Projektperiode:

2007 - 2015

Målgruppe:

Målgruppen for ICS er primært de sagsbehandlere, der varetager myndighedsopgaverne i forbindelse med børne- eller ungesagen i kommunerne. Derudover har ICS en sekundær målgruppe bestående af de samarbejdspartnere, der er involveret i indsatsen, fx skolelærere, pædagoger og sundhedsplejersker.

Baggrund for projektet:

I 2004 besluttede det daværende Socialministerium og KL at støtte en digitalisering af området for udsatte børn og unge. Man ville skabe et IT-system, der kunne udnytte digitaliseringens fordele til at sikre god sagsbehandling, men som havde et solidt socialfagligt fundament. Sideløbende med udviklingen af kravspecifikationen for IT-systemet arbejdede DUBU-projektenheden fokuseret på at finde en socialfaglig metode, der kunne sikre det faglige aspekt. Flere udbredte metoder blev vurderet, men Integrated Children’s System blev vurderet som den bedst egnede til at fungere som fremtidig ramme for sagsbehandling på området.

Formål:

ICS danner rammen om arbejdet med at indhente, beskrive, analysere og vurdere oplysninger i sagsprocesser med særligt fokus på den børnefaglige undersøgelse. Metoden er på den måde det fælles, faglige udgangspunkt, som både sagsbehandlere og andre faggrupper bruger, når de skal tænke og tale om børn og unges særlige behov. Der er defineret nedenstående målsætninger for ICS: større inddragelse af barnet/den unge og familien øget tværfagligt samarbejde bedre struktur mere fokus på barnet/den unge

Dokumentation og evaluering:

Socialstyrelsen har i 2014 bestilt en evaluering af ICS.

Samarbejdsparter:

KL, KOMBIT, kommunerne og professionshøjskolerne.

Kontakt:

Louise W. Cardinaal
41 73 08 27
Kontoret for Børn & Familie

Nyhedsbrev

Hold dig ajour med vores nyheder, udgivelser, arrangementer og puljer.

Tilmeld dig nyhedsbrevet