Forsøg med målrettede sociale indsatser

Senest opdateret 12-01-2020

Som en del af dagtilbudsaftalen 2017 er der afsat midler til forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud med en høj andel af børn i udsatte positioner. BEMÆRK: Opgaven er overført til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Projektperiode:

2018 - 2022

Målgruppe:

Dagtilbud med en høj andel af børn i udsatte positioner.

Baggrund for projektet:

Særligt børn i udsatte positioner har gavn af at gå i dagtilbud af høj kvalitet, da dette har stor betydning for deres trivsel, læring, udvikling og dannelse. Investeringer tidligt i dagtilbud kan understøtte en positiv udvikling ind i børnenes voksenliv. Derudover har børn i udsatte positioner et stort behov for kvalificeret og tæt voksenkontakt i dagtilbud, for at deres kognitive, sociale og emotionelle kompetencer udvikles. Det kræver en målrettet og til tider tværfaglig tidlig indsats samt et tæt samarbejde med forældrene. Som en del af dagtilbudsaftalen er der afsat i alt 58 mio. kr. i perioden 2018-2022 til forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud med en høj andel af børn i udsatte positioner. Forsøgene skal fokusere på samarbejde mellem dagtilbud og hhv. forældre, sundhedsplejersker, socialrådgivere og frivillige aktører. Udmøntningen af initiativet sker primært gennem en ansøgningspulje, som kommunerne kunne søge i sommeren 2018.

Formål:

Formålet med projektet er at mindske betydningen af negativ social arv ved at styrke udsatte børns læring og trivsel gennem forsøg med målrettede sociale og tværfaglige indsatser i dagtilbud med en høj andel af børn i udsatte positioner.

Dokumentation og evaluering:

Som led i projektet gennemføres processtøtte og evaluering af de igangsatte indsatser i dagtilbuddene og formidling af resultaterne af indsatserne.

Finansiering:

”Forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud” blev udmøntet ved en ansøgningspulje på 52,1 mio. kr. i 2018. Kommunerne kunne søge om midler til forsøgsprojekter med fokus på at modne og afprøve udvalgte sociale indsatser. Indsatserne gennemføres frem til 2022 og skal som udgangspunkt være forankret i dagtilbud eller have dagtilbud som central aktør i indsatsen.

Kontakt:

Søren Christensen
30 71 51 23