Screening og tidlige familierettede indsatser i barnets første 1000 dage

Forebyggelse og tidlig indsats
Senest opdateret 11-10-2019

For at sikre en god start på livet for børn i sårbare og udsatte familier afsættes midler til et helhedsorienteret løft af indsatsen på småbørnsområdet i barnets 1.000 første dage ved implementeringen af en række virksomme metoder, der skal sikre, at sårbare og udsatte familier og børn opdages tidligt og får den rette og kvalificerede støtte tidligt i livet. Indsatserne skal bidrage til, at børnene opnår samme muligheder for udvikling, sundhed og trivsel som deres jævnaldrende.

Projektperiode:

2022 - 2022

Målgruppe:

Initiativets målgruppe er sårbare og udsatte familier med børn i alderen 0-2 år samt kommende forældre, der har behov for særlig støtte.

Baggrund for projektet:

I mange tilfælde starter indsatsen over for et udsat barn ikke tidligt nok. Det kan have alvorlige konsekvenser for barnets fremtid. Derfor er det vigtigt tidligt at opdage sårbare og udsatte børn og deres familier, så der kan sikres tidlig helhedsorienteret støtte og vejledning til forældrene. En tidlig indsats kan fremme trivslen hos barn og familie samt forebygge udviklingen af udfordringer senere i livet. Både erfaring og forskning peger på, at det er vigtigt tidligt at opdage sårbare og udsatte børn og deres familier. Jo tidligere der sættes ind over for begyndende negativt samspil i familien, jo større sandsynlighed er der for at mindske, stoppe og vende den negative udvikling.

Formål:

Initiativets formål er at bidrage til et helhedsorienteret løft af indsatsen på småbørnsområdet i barnets 1.000 første dage ved at sårbare og udsatte familier og børn opdages tidligt og får kvalificeret støtte tidligt i livet. Gennem systematisk screening og tidlige familierettede indsatser i og uden for hjemmet er målet at styrke sårbare familier i forhold til forældrerollen, tryg tilknytning mellem barn og forældre samt barnets trivsel, sundhed og udvikling i familien.

Dokumentation og evaluering:

Initiativet evalueres ikke.

Finansiering:

Med finansloven for 2019 blev der afsat i alt 48,8 mio. kr. til initiativet ” Screening og tidlige familierettede indsatser til sårbare og udsatte familier i barnets første 1.000 dage”. Initiativet er en del af 1000-dages-programmet: En bedre start på livet. Der er oprettet en ansøgningspulje på 39,7 mio. kr., hvorfra kommuner kan ansøge om støtte til at implementere en eller flere virksomme metoder, der fastlægges forud for udmeldingen af ansøgningspuljen. Kommunerne vil som en del af initiativet modtage implementeringsstøtte og rådgivning til at understøtte et helhedsorienteret og samlet løft af småbørnsområdet med en hensigtsmæssig forankring af de nye indsatser og metoder i kommunens nuværende praksis.

Kontakt:

Sissel Garval
41932518
Center for Børn, Unge og Familier

Kontakt

Sissel Garval
Specialkonsulent