Anbefalinger om børn og unge med autisme og/eller ADHD

Autisme ADHD VISO

På baggrund af en videnskortlægning af virksomme indsatser til børn og unge med autisme og/eller ADHD, vil Social- og Boligstyrelsen udarbejde anbefalinger om indsatserne for målgrupperne med henblik på at styrke den kommunale praksis.

Projektperiode:

Maj 2023 - december 2023

Målgruppe:

Børn og unge (0-18 år) med autisme og/eller ADHD

Baggrund for projektet:

Der opleves et stigende behov i kommunerne for indsatser til børn og unge med ADHD, autisme eller kombination heraf. Der er derudover sket en udvikling i forståelsen af og tilgangen til diagnoserne.

Derfor har VIVE for Social- og Boligstyrelsen lavet en videnskortlægning om virksomme indsatser til børn og unge med autisme og/eller ADHD med formålet om at give en opdateret viden om sociale indsatser, der er virksomme i forhold til at øge disse børn og unges livskvalitet, trivsel, mestring og deltagelsesmuligheder.

På baggrund af videnskortlægningen vil Social- og Boligstyrelsen udforme anbefalinger på området i samarbejde med relevante partere.

Formål:

Formålet er at udvikle nye anbefalinger til arbejdet med målgruppen, der skal bidrage til at styrke den kommunale praksis på myndigheds- og tilbudsområdet samt VISO's rådgivningsmuligheder.

Dokumentation og evaluering:

Der vil komme en udgivelse i et anbefalingsformat. Der laves ikke en evaluering af projektet.

Samarbejdsparter:

I forbindelse med udarbejdelsen af anbefalingerne vil relevante eksterne og interne parter blive involveret, og materialet forventes at sendes i høring i efteråret 2023.

Finansiering:

VISOs ramme finansierer projektet i henhold til VISOs vidensforpligtelse.

Mere information:

Link til videnskortlægningen der danner fundament for anbefalingerne:

Virksomme indsatser til børn og unge med autisme og/eller ADHD - En videnskortlægning | Social- og Boligstyrelsen (sbst.dk)

 

Kontakt

Freja Mokkelbost
Fuldmægtig

Kontakt

Susanne Kroghøj Ellegaard
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her