Tværgående Implementering, Civilsamfund og Fonde

Senest opdateret 20-09-2021

Center for Tværgående Implementering, Civilsamfund og Fonde arbejder på at skabe de bedste rammer samarbejdet med frivillige, samt at sikre rammerne for effektiv implementering på socialområdet. Centeret udmelder og udmønter desuden tilskudsmidler på social- og ældreområdet.

Opgaver i centeret

Centeret varetager disse hovedopgaver:

  • At skabe rammer for og understøtte arbejdet i Socialstyrelsen med at implementere og omsætte viden og lovgivning på det sociale område effektivt til praksis i landets kommuner, regioner og sociale tilbud.
  • At skaber rammer for og understøtte Socialstyrelsens samarbejde med frivillige organisationer og foreninger, som kan støtte op om og supplere sociale indsatser, der leveres af kommuner, regioner og sociale tilbud samt understøtte implementeringen af ministeriets strategi for styrket dialog og aktivt samarbejde med fonde.
  • At udmelde og udmønte tilskudsmidler på social- og ældreområdet til gavn for socialt udsatte borgere, mennesker med et handicap og ældre.

Bemanding

Centeret består af en kontorchef, tre faglige ledere og cirka 30 medarbejdere.

Kontakt

Anna Jin Rolfgaard
Kontorchef