Netværk for multiple funktionsnedsættelser

Netværket har til formål at skabe, vedligeholde og udvikle et fagligt forum, hvor fagpersoner, forskere og faglige organisationer kan udveksle viden og erfaring, diskutere faglige problemstillinger og dele nye idéer.

Det faglige netværk for mennesker med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog er overgået til Region Hovedstaden.

Kontakt netværket, og find mere info på densocialevirksomhed.dk 

Kontakt

Gitte Thranum Haldbæk
Socialfaglig konsulent